Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok es tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervezete és működése
2015-04-29 08:38 | GI
Magyarországon a balesetmegelőzés alapvetően állami feladat, mely napjainkban a rendőrség irányításával, az állami szervek és a társadalmi szervezetek együttműködésével valósul meg.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési, balesetmegelőzési és propagandatevékenységet állami feladatként határozza meg, melynek végrehajtását a közúti közlekedés biztonságáról szóló 2002/1992. (HT. 2.) Korm. határozat a rendőrség közlekedési szolgálatának hatáskörébe utalta a közlekedési felügyeletek közreműködésével.

A Korm. határozatban foglaltak alapján az Országos Rendőr-főkapitányság a balesetek megelőzésére szolgáló területi és országos közlekedésbiztonsági tevékenység irányítására 1992. november 24-én létrehozta az Országos Balesetmegelőzési Bizottságot.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK-OBB) szervezetére, működésére és feladataira a jelen Ügyrendben foglaltak az irányadóak.

 

Az ORFK-OBB rendeltetése

Az ORFK-OBB a közlekedés biztonságának javításával összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott olyan – a közlekedésbiztonsági kérdésekben tanácsadó, javaslattevő és véleményező − önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely koordinálja a rendőrség baleset-megelőzéssel összefüggő feladatait és közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenységét.

Az ORFK-OBB fő feladatai

- Végrehajtja a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram alapján kidolgozott Intézkedési Terv szerint az ORFK-OBB részére meghatározott feladatokat.

- A közlekedéspolitika rövid- és hosszútávú koncepcióinak figyelembevételével közreműködik a balesetmegelőzési célkitűzések meghatározásában és a baleset-megelőzésben résztvevő szervezetek közötti operatív együttműködés koordinálásában.

- Tevékenységével, állásfoglalásaival elősegíti a közlekedés biztonságának javítását, hozzájárul a rendőri speciál- és a generálprevenciós célok hatékony megvalósításához.

- Részt vesz a közlekedés biztonságának javítását célzó tudományos, kutatási projektek megvalósításában.

- A rendelkezésére álló eszközökkel hozzájárul a balesetmegelőzési célú oktatási, nevelési és felvilágosítási tevékenység végrehajtásához.

- Meghatározza a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység tartalmát és irányát.

- Elősegíti a közlekedésbiztonság, valamint a balesetmegelőzés tárgykörében végzett jogalkotói tevékenységben történő aktív részvétel és szakmai érdekérvényesítés megvalósítását.

- A közlekedésbiztonsággal összefüggő állami feladatok elősegítése érdekében javaslataival, észrevételeivel, valamint a szükséges háttér-információk és háttéranyagok biztosításával támogatja a közúti közlekedésbiztonság javításával megbízott állami szervezet munkáját.

 

Az ORFK-OBB szervezete

Az ORFK-OBB Elnökségből és Koordinációs Testületből áll.

Az Elnökség

Az ORFK-OBB tevékenységét 6 tisztségviselőből álló vezető testület (a továbbiakban: Elnökség) irányítja.

Az Elnökség összetétele:

a) Elnök: az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője

b) Társelnök: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára vagy   helyettes államtitkára

c) Alelnökök: rendészeti alelnök: rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes

               hatósági alelnök: a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke

d) Ügyvezető elnök: az ORFK RFI Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

e) Főtitkár:  az ORFK RFI Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeleti és    Balesetmegelőzési Osztály vezetője

 

A Koordinációs Testület

- A Koordinációs Testület az Elnökség által meghatározott létszámú tagból áll.

- A Koordinációs Testület összetételéről, létszámáról, valamint a tagok kiválasztásáról, felkéréséről, illetve felmentéséről az ORFK-OBB elnöke − a társelnökkel folytatott egyeztetést követően − dönt.

- A felkérés elfogadása esetén a tagok tisztségüket két évig töltik be, amely időtartam meghosszabbítható. A tagok a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadják el.

- A Koordinációs Testület tagjai a közlekedésbiztonság javításában érdekelt állami és társadalmi szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek lehetnek.

- A Koordinációs Testület tagjai tisztségük ellátása során jogaikat és kötelezettségeiket személyesen gyakorolják, feladataik ellátása során nem helyettesíthetőek.

 

Az ORFK-OBB pénzügyi eszközei

Az ORFK-OBB működésének alapvető pénzügyi feltételeit a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

Az ORFK-OBB működésére biztosított bevételi előirányzat felhasználása a Rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a három egymást követő évre szóló akcióprogram alapján kidolgozott éves intézkedési terv szerint történik. Az ORFK-OBB pénzügyi gazdálkodására a mindenkor hatályban lévő a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés, a teljesítésigazolás rendjének meghatározásáról szóló és a gazdálkodási szabályzatról szóló országos rendőrfőkapitányi utasítás, valamint az ORFK-OBB ügyrendjének rendelkezései az irányadóak. 


  • Nyári motorozás...

    Az igazi motoros főszezon a nyár, ugyanakkor ekkor történik a legtöbb motoros baleset is. Néhány fontos szabály annak érdekében, hogy a nyári kétkerekűzés valóban...  >>

  • Figyelem! Őzek az...

    Megkezdődött az őzek násza. Ilyenkor fokozott figyelemmel közlekedjünk az...  >>

  • Szolgálati motorkerékpárok...

    A rendőrség motorkerékpár állománya újabb 10 db nagy teljesítményű szolgálati motorkerékpárral...  >>