Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Végleges: 626 halálos áldozat a hazai közutakon!
2015-03-31 13:26 | GI
A KSH közzétette a 2014. évi végleges adatokat a személysérüléses közúti balesetekkel kapcsolatban. Összesen 15 847 személysérüléses közúti balesetben 626 fő vesztette életét.

A KSH ellenőrzött és hivatalos baleseti statisztikai adatai alapján az elmúlt évben a személysérüléses közúti balesetek és a halálos áldozatok száma nőtt, ugyanakkor a súlyosan sérültek, valamint az ittasan okozott balesetek száma csökkent az előző évhez képest. Még a november 30-i helyzetértékelés után is lehetett bízni abban, hogy a közúti közlekedés biztonságában 2008. óta tapasztalható kedvező trend tovább folytatódik, hiszen egy hónappal év vége előtt a közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok száma egyaránt csökkenést mutatott. Ugyanakkor az utolsó havi, decemberi baleseti adatok – különösen a halálos áldozatok tekintetében - az egész évi teljesítményt, a 2014. év baleseti mutatóit kedvezőtlenül befolyásolták.

A KSH által közzétett végleges baleseti statisztikai adatok alapján Magyarországon 2014-ben összesen 15 847 személysérüléses közúti baleset történt, 1,0%-kal több mint 2013-ban (akkor 15 691 balesetet regisztráltak). Amennyiben a közúti balesetek alakulását súlyosságuk szerint vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a halálos kimenetelű balesetek száma az elmúlt évben 6,1%-kal növekedett (540-ről 573-ra).  A súlyos és a könnyű sérüléses közlekedési balesetek számát a halálos kimenetelűnél kisebb mértékű növekedés jellemzi (a felsorolás sorrendjének megfelelően 0,6%-os, illetve 0,9%-os).

Az elmúlt évben az összes személyi sérüléssel járó közúti baleset zömét, egészen pontosan a kétharmadát (66,7%-át) a könnyű sérüléses balesetek képezték. A súlyos sérüléses baleseteknek az összes baleseten belüli aránya megközelíti a 30%-ot (29,7%), a halálos kimenetelű balesetek részaránya pedig tavaly 3,6% volt. A KSH adatok alapján 2014-ben összesen 20 750 fő sérült meg, vagy vesztette életét közlekedési balesetben hazánk közútjain, 0,3%-kal többen mint 2013-ban. A változás alapvetően a halálos áldozatok számának egy év alatt történő 5,9%-os  növekedéséből adódik.

Tavaly 626 fő vesztette életét közúti balesetben a 2013. évi 591 fővel szemben.Ez az adat azt is jelzi, hogy 2007. óta első alkalommal nőtt a közúti halálos áldozatok száma. A balesetben meghalt személyek mellett hasonlóan fontos baleseti mutató a súlyosan sérült személyek számának alakulása, melyet évtizedünkben az Európai Unió is kiemelten kezel. Ezzel kapcsolatban kedvező hír, hogy 2014-ben 38 fővel kevesebben sérültek meg súlyosan hazánk közútjain az előző évhez képest. A büntetőjogi értelemben 8 napon túl gyógyuló, azaz súlyos sérülést szenvedett személyek száma 5 369-ről 5 331-re csökkent, míg a 8 napon belül gyógyuló, könnyen sérültek száma 14 721-ról 14 793-re nőtt. A számok alakulása százalékos arányban kifejezve a súlyos sérülteknél 0,7%-os csökkenést, a könnyen sérülteknél pedig 0,5%-os többletet jelent.

Az ittasan okozott balesetek vonatkozásában – valamennyi közúthasználóra vonatkoztatva - a kedvező trend 2014-ben is folytatódott, az e téren mért csökkenés üteme nagyobb, mint amit az előző évben mérhettünk. A végleges adatok alapján a 2013. évi 1 662 balesettel szemben 2014-ben 3,7%-kal kevesebb, azaz összesen 1 601 személysérüléses közúti balesetet okoztak szeszesitaltól befolyásolt állapotban.

Az ittasan okozott baleseteknek az összes személyi sérüléssel járó közlekedési baleseten belüli aránya csökkent, a 2013. évi 10,6% helyett az elmúlt évben 10,1% lett (ilyen alacsony értékre az ezredforduló óta nem volt példa). Az eredmények ellenére ugyanakkor még mindig minden tízedik személysérüléses közúti balesetet ittas személy okoz (átlagosan számítva).

A közúti közlekedési balesetek főbb okai vonatkozásában az elmúlt évekhez képest 2014-ben nem történt érdemi változás. Amennyiben a személysérüléses közúti közlekedési balesetek alakulását az előidéző okok szerint vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy balesetek többsége mögött (az összes tavalyi 15 847 balesetből 14 633 esetben) a járművezetők által elkövetett valamely KRESZ szabályszegés áll. Ez az érték 1,9%-kal több a 2013. évinél, amikor 14 356 baleset történt járművezetői hibából.

A fő okokon belül – a szabályszegés jellegére tekintettel - első helyen emelhető ki az abszolút és relatív gyorshajtás (az összes baleset mintegy 28%-a), másodikként az elsőbbségi jog meg nem adása (26%), harmadikként pedig a kanyarodás szabályainak meg nem tartása (17%).  Gyalogos hibájából 2014-ban 941 közúti baleset történt, ami az összes baleset 5,9%-a (2013-ban ennél több, 981 baleset történt hasonló okból). A műszaki hibára visszavezethető balesetek száma 77 (2013. évi 81).

A tavaly regisztrált személysérüléses közúti baleseteken belül 9 671 baleset okozása (az összes baleset 61%-a) a személygépkocsi vezetőkhöz kötődik, ami abból is adódik, hogy a közúthasználókon belül a személygépkocsi vezetők részaránya a legmagasabb.  A személyszállító járműveken belül második helyen a kerékpárosok állnak, akik 2014-ben az előző évinél 2 003-nél kevesebb, összesen 1 871 személysérüléses balesetet okoztak.

A kerékpárosoknak az összes okozón belüli arányuk 11,8%, ami magasabb a forgalomban képviselt arányuknál. A segédmotoros kerékpárosoknak 4,6%-os (731 baleset), míg a motorkerékpárosoknak 3,8%-os (597 baleset) a részarányuk a balesetek okozásában. A személyszállító járműveken túl a tehergépjármű vezetők által okozott balesetek száma 1 566, ami az összes baleset 9,9%-ának felel meg. 

A KSH adatai arra is rámutatnak, hogy az elmúlt évben nőtt a közúti gépjármű állomány (a forgalomban lévő közúti gépjárművek száma), ugyanakkor a gépjárműpark tovább öregedett. Az adatok szerint 2014. december 31-én a forgalomba helyezett közúti gépjárművek száma megközelítette a 3,8 milliót (egészen pontosan 3 778 002 db volt), ami 2.4%-os növekedést jelent 2013-hoz képest. A személygépkocsik száma valamivel több mint 3,1 millió darabot tett ki (3 107 695 db-ot).

A gépjárművek átlagos életkora sajnálatos módon tovább emelkedett, tavaly 13,5 év volt a 2013. évi 13,2 évvel szemben. A motorkerékpárok számítanak a legidősebbnek (átlagosan 18,5 év a koruk), míg a személygépkocsik átlagos életkora 2014. végén 13,4 év volt.

 

A statisztika letöltése pptx formátumban 


Vissza
  • Új uniós...

    A közúti közlekedésbiztonsági adatszolgáltatás rendszere jelentős átalakítás előtt áll. Jövőre hét új teljesítménymutató bevezetése...  

  • Ajtónyitás...

    A figyelmetlen ajtónyitásra visszavezethető kerékpáros balesetek könnyen elkerülhetők, ha a távolabbi kezünkkel nyitjuk ki a gépkocsi ajtaját....  

  • 20 mph a wales-i...

    A wales-i kormány csökkenti a megengedett legnagyobb sebességet a lakott területen belüli...