Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Évértékelő röviden
2015-02-19 22:02 | GI
Interjú Óberling József r. ezredes úrral, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetőjével, az ORFK-OBB ügyvezető elnökével

Hogyan értékeli a 2014-es évet a közúti közlekedésbiztonság szempontjából? Hogyan alakultak tavaly a baleseti adatok hazánkban?

A 2014. évi előzetes adatok változatos képet mutatnak a baleseti adatok alakulása szempontjából. Egyes adatok kedvezőtlenebbek, mint 2013-ban voltak, míg más adatok vonatkozásában folytatódott a korábbi évek kedvező trendje.

Említene néhány példát?

A személysérüléses közúti balesetek száma például csekély mértékben, mintegy 0,5%-kal növekedett 2013-hoz képest, míg a halálos áldozatok számában 3,5%-os növekedést mérhetünk. Érdekesség, hogy november végén mindkét említett területen még javuló baleseti adatokról számolhattunk be, de decemberben sajnos több baleset történt hazánk közútjain, és azok általában súlyosabbak voltak, mint egy évvel korábban.

Tavaly ugyanakkor csökkent a súlyosan sérültek száma, és kevesebben okoztak balesetet szeszesitaltól befolyásolt állapotban az előző évhez képest. Érdemes kihangsúlyozni, hogy az ittasan okozott balesetek terén az ezredforduló óta 2014. volt a legsikeresebb esztendő. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs már teendő ezen a területen, hiszen ma még mindig minden tízedik személysérüléses közúti baleset hátterében az ittasság áll.

Ha pedig az elmúlt évi baleseti adatokat nem 2013-hoz viszonyítjuk, hanem az elmúlt öt évre visszatekintve vizsgáljuk meg, azt láthatjuk, hogy az új évtizedben javult a hazai utak biztonsága. Ennek legfőbb mutatója, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak száma 2010. óta hatodával csökkent.

A közlekedők többségének a rendőrökről alapvetően a sebességellenőrzések jutnak az eszébe. Miért éppen a sebességellenőrzés áll a rendőri intézkedések célkeresztjében?

A közterületi rendőri jelenlétnek Európa minden országában jelentős limitje van. Így van ez nálunk is. Ennek megfelelően a rendőrség leginkább a kiemelt kockázatú közlekedési szabályszegések visszaszorítására koncentrál. Tény, hogy a sebességtúllépés a közúti balesetek legfőbb oka, Magyarországon például tavaly a balesetek 28%-ának hátterében a gyorshajtás állt. Ezekben a balesetekben az érintettek sérülési, halálozási kockázata jelentősen magasabb az átlagnál, nem véletlenül nevezik a gyorshajtást az Európai Unióban a közutak első számú gyilkosának. Álláspontom szerint a gyorshajtások számának visszaszorítása nélkül a hazai és közösségi közlekedésbiztonsági célkitűzések nem teljesíthetők, tehát a sebességellenőrzésre az elkövetkezendő időszakban is elengedhetetlenül szükség van.

Tevékenységünk azonban nem csak a gyorshajtók kiszűrésére irányul, hiszen hosszú évek óta nagy figyelmet fordítunk az ittas járművezetés visszaszorítására, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának további terjesztésére. Részt veszünk továbbá a TISPOL által szervezett európai közlekedésbiztonsági kampányokban, ami évi kilenc fokozott ellenőrzést jelent egy-egy előre megadott beavatkozási területen, de a közlekedés legvédtelenebb képviselőinek biztonságát is szem előtt tartjuk.

Hamarosan  új országos forgalomellenőrző kamerarendszer működése veszi kezdetét hazánkban. Mit lehet tudni ennek hátteréről?.

Az Európai Unió tagállamaiban a közúti ellenőrzéseknek igen fontos szerepük van. A közúti ellenőrzések hatékonyságát azonban a forgalom folyamatosságának biztosítása, valamint a balesetben meghalt személyek számának csökkentése érdekében növelni kell. Ennek egyik legfontosabb területe, hogy a hagyományos ellenőrzések megtartása mellett jelentősen növekedik a korszerű, automata eszközökkel végrehajtott ellenőrzések száma és részaránya. Hazánkban is már évek óta időszerűvé vált egy automata, országos lefedettséget biztosító forgalomfelügyeleti kamerarendszer létrehozása, mely heteken belül megkezdi működését. Az Európában egyedülálló rendszer a VÉDA nevet kapta.

(szerkesztői megjegyzés: honlapunkon a VÉDA rendszerről bővebben olvashatnak)

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság hazai prevenció egyik meghatározó képviselője. Mi jellemezte a rendőri baleset-megelőzési munkát 2014-ben?

Az ORFK-OBB a prevenció eszközeivel járult hozzá ahhoz a munkához, mely közúti közlekedésünk biztonságosabbá tételére irányult. Kezdeményezéseink tavaly elsősorban az ittas vezetés visszaszorítására, a védtelen közlekedők, ezen belül is a kerékpárosok és motorkerékpárosok biztonságának fokozására irányultak, de nagy figyelmet fordítottunk a legkisebb közlekedők, a gyermekek közlekedésre felkészítésére is.

Az elmúlt évben a közlekedésbiztonsági kommunikációs munkánk és kampányaink mellett megszerveztük a már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedőinket, szakmai versenyeinket, és más rendezvényeinket, továbbá folyattuk az „Iskola rendőre” programot, mely végrehajtásához az új tanévben több mint 2 800 általános iskola és középiskola csatlakozott.

A 2013-ban kísérleti jelleggel megindított, első alkalommal mindössze öt megyét és 150 fiatalt érintő „Sulimoped” programot kibővítettük, országos szintre emeltük. Ennek köszönhetően tavaly a segédmotoros kerékpáros képzés a főváros mellett valamennyi megyére kiterjedt, s 728 fiatal képzésére kerülhetett sor. A 8. osztályos tanulók képzése egyébként tantervi órakereten kívül, elektronikus oktatási módszerek és részben szimulátorok alkalmazásával valósult meg.  A program kibővítése és sikeres végrehajtása természetesen a technikai háttér kiegészítését is igényelte, ezért tavaly személyi védőfelszereléseket, segédmotoros kerékpárokat, s azok szállításához utánfutókat szereztünk be.

És végezetül: hogyan tovább 2015-ben?

Tervszerűen folytatjuk tovább a munkánkat. Januárban elfogadtuk az idei baleset-megelőzési irányelveket, melyek az előre látható és tervezhető feladatainkat tartalmazzák, ide értve a főbb kampányokat, közlekedésbiztonsági vetélkedőket, rendezvényeket stb. Természetesen rugalmasan bővítjük a feladatok körét, amennyiben menet közben ennek szükségét érezzük.

A tradicionális programjaink megtartása mellett idén is folytatódik az „Iskola rendőre” kampány, továbbfejlesztjük a „Sulimoped” programot, mely keretében reményeink szerint idén már ezer fiatal képzésére kerülhet sor. A tervek szerint a képzésben a hátrányos helyzetűek mellett a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok is részt vehetnek.

A 2015-ös esztendőt gyalogos és kerékpáros balesetek visszaszorítása évének nyilvánítottuk, hiszen elfogadhatatlan, hogy átlagosan számítva minden harmadik közúti halálos áldozat a gyalogosok és kerékpárosok köréből került ki. Március végén egy gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonsági konferenciát szervezünk a Nemzeti Közlekedési Hatósággal és a Közlekedéstudományi Intézettel együttműködésben, majd napról napra fogjuk végezni azt a tevékenységet, mely a közúti balesetek és tragédiák megelőzésére irányul.

Köszönöm az interjút! 


Vissza
  • Európai szintű tehergépkocsi és...

    A legnagyobb közúti gépjárművek forgalmát ellenőrzik kontinensünk országaiban egy héten át, közöttük Magyarországon...  

  • Ötödével csökkent a halálos áldozatok...

    A személysérüléses közúti balesetek, a halálos áldozatok, valamint a sérültek számának csökkenése jellemzi 2019. első hat hónapjának baleseti...  

  • Új uniós...

    A közúti közlekedésbiztonsági adatszolgáltatás rendszere jelentős átalakítás előtt áll. Jövőre hét új teljesítménymutató bevezetése...