Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok es tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Több baleset, több haláleset
2014-04-14 14:27 | GI
Megérkeztek az első negyedévi statisztikai adatok. Elemezhető a közúti közlekedésbiztonsági helyzet alakulása 2014 első negyedévében.

Vélhetően a sok éves szakmai tapasztalatokat erősíti hazánk közúti közlekedésbiztonsági helyzetének alakulása 2014 első három hónapjában, mely szerint ha enyhe a tél, és korán beköszönt a tavasz, akkor több baleset következik be. Ennek számos, egymással összefüggő oka van. Enyhe időszakban többen közlekednek gépjárművel, a száraz utak nagyobb haladási sebességet tesznek lehetővé, ennek következtében a baleseti, sérülési és halálozási kockázat is megnő. Idén korábban vette kezdetét a kerékpáros és a motorkerékpáros szezon, mely ugyancsak a kedvező időjárásra vezethető vissza.
A jelenlegi és a tavalyi baleseti statisztikai adatok összevetésénél azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 2013. március közepén évtizedek óta nem tapasztalt havazás nehezítette a közlekedést, több napig gépjárművek százai rekedtek a hóakadályok fogságában, míg mások – akik tehették, vagy óvatosabbak voltak - egyszerűen útnak sem indultak. Minden bizonnyal az előzőek is közrejátszottak a 2014 első negyedévi baleseti adatok kedvezőtlen alakulásában, melyek figyelemfelhívóak ugyan, de az előzményekre és az eltelt rövid időszakra figyelemmel a korábbi trend megváltozására vonatkozó következtetéseket még hiba lenne levonni. 
Szükséges megjegyezni, hogy közútjainkon az egyéni biztonságérzet meglehetősen szubjektív. Aki közúti balesetet szenved, annak szemtanújává válik, vagy éppen ismerősét veszíti el közlekedési balesetben, annak véleményét a statisztikai adatok alakulása kevésbé befolyásolja a biztonságérzet megítélésében. Ugyanakkor az objektív tények, számadatok azt mutatják, hogy 2008. óta a közúti közlekedés biztonsága jelentősen fejlődött, az elmúlt három hónap adatainak alakulásától függetlenül.
 A Rendőrség által gyűjtött legfrissebb előzetes baleseti statisztikai adatok alapján 2014 első negyedévében – január 01. és március 31. között eltelt időszakban - összesen 2 996 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, 11,58%-kal több mint 2013 hasonló időszakában (akkor 2 685 balesetet regisztráltak). Ha az első negyedévi adatokat egy hosszabb időintervallum keretében – az eltelt tíz évben - vizsgáljuk meg, akkor megállapíthatjuk, az idei három havi személysérüléses balesetszám 23,12%-kal kevesebb, mint 2004. azonos időszakában (3 897 baleset).
Ha a baleseteket súlyosságuk szerint csoportosítjuk, láthatjuk, hogy a halálos kimenetelű balesetek száma 2013-hoz viszonyítva 27,37%-kal emelkedett (95-ról 121-re), de 2004-hez viszonyítva 50%-kos csökkenés tapasztalható (242-ről 121-re). A súlyos és könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számát ugyancsak a növekedés jellemzi. A súlyos sérüléses balesetek számában az elmúlt évhez viszonyítva 18,19%-os emelkedés (753-ról 890-re), míg 2004-hez képest 33,82%-os csökkenés figyelhető meg (1 345-ről 890-re). A könnyű sérüléses balesetek esetében hasonló jelenséget figyelhetünk meg, hiszen 2013-hoz mérten 8,06%-os pozitívum mutatható ki (1 837-ről 1 985-re), 2004-hez képest pedig 14,06%-os a csökkenés (2 310-ről 1 985-re). 
Amennyiben a közúti közlekedésbiztonság legfontosabb mutatóját, a közúti balesetben meghalt személyek számának alakulását vizsgáljuk meg, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az eddig eltelt három hónap során 28 fővel többen vesztették életüket közútjainkon, mint az elmúlt év azonos időszakában (viszont  51,66%-kal kevesebben mint egy évtizeddel ezelőtt). Az elmúlt évet alapul véve az ittasan okozott balesetek vonatkozásában szintén kedvezőtlen folyamat figyelhető meg. Az előzetes adatok alapján a 2013. első negyedévi 268 fővel szemben 2014 első három hónapjában 14,55%-kal több, azaz összesen 307 személy okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetet szeszesitaltól befolyásolt állapotban. 
Szükséges ugyanakkor megemlíteni, hogy 2004 azonos időszakában még 532 fő okozott ittas állapotban személysérüléses közlekedési balesetet a hazai közutakon (azaz 73%-kal többen, mint idén). 2014 március 31-ig az ittas állapotban okozott baleseteknek az összes személysérüléses közúti baleseten belüli aránya a 2013. évi 9,98%-ról 10,24%-ra emelkedett, de 2004-ben ez az arány 13,65% volt!
A közlekedési balesetek főbb okai terén az elmúlt évekhez képest nem történt érdemi változás. 2014 első negyedévében a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek okai között első helyen emelhető ki az abszolút és a relatív gyorshajtás (873 eset, az összes baleset 29,13%-a), másodikként az elsőbbség meg nem adása (792 eset, 26,43%), harmadikként pedig az irányváltoztatási, haladási, és bekanyarodási szabályok megsértése (412 eset, 13,75%). Az előzetes adatok alapján a személysérüléses közúti balesetek 65,45%-át személygépkocsi vezetők, 9,41%-át tehergépjármű vezetők, 9,37%-át pedig kerékpárosok okozták. A gyalogosok a közúti balesetek 7,64%-át idézték elő.
 
 
 
 

Háttér

 
A legutóbbi közúti baleseti adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy hazánkban a közúti közlekedésbiztonság trendjében a korábbi években tapasztalható javulás üteme lelassult, egyes mutatók pedig kedvezőtlenül alakultak. A statisztikai mutatók egyértelműen jelzik azokat a területeket, ahol a közúti közlekedésbiztonság javulása érdekében beavatkozásokra van szükség. Ennek érdekében a gyalogos és kerékpáros közlekedés kérdésköre a kiemelten kezelendő feladatok közé tartozik.
 A fentieken túl a baleset-megelőzési tevékenységet a legveszélyesebb, a közúti tragédiák és súlyos sérülések létrejöttében meghatározó szerepet játszó jogsértő magatartásokra kívánjuk irányítani, melyek az alábbiak: sebességtúllépés, ittas járművezetés, passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása. 
A legnagyobb kockázatú szabályszegésekkel kapcsolatos célirányos közúti ellenőrzéseket preventív kampányokkal, sajtómegjelenésekkel egészítjük ki, ezzel növelve az ellenőrzések hatásfokát, s tudatosítva a közlekedőkben a jogsértések veszélyeit. 2014-ben az ittas járművezetés visszaszorítása továbbra is prioritást élvez. A kapcsolódó feladatok között szerepel többek között új elektromos légalkoholmérő készülékek (kézi légalkohol-teszterek, valamint hiteles mérésre alkalmas stabil légalkoholmérő készülékek) beszerzése, továbbá intenzív közlekedésbiztonsági kommunikáció és médiakampány folytatása, különös tekintettel a húsvéti és az év végi ünnepekre. Célzott intézkedésekkel kívánjuk elérni, hogy az ittasan okozott baleseteknek az összes közúti baleseten belüli aránya csökkenjen.
A közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzésére számos országos, megyei, illetve helyi elrendelésű közúti ellenőrzés is kapcsolódik. A TISPOL (European Traffic Police Network), éves ellenőrzési terve alapján 2014-ben összesen 9 különböző európai kampányra kerül sor. A nemzetközi szintű közúti ellenőrzésekben – teljes jogú tagként – a magyar rendőrség is részt vesz, alkalmanként 2-3 napos fokozott közterületi jelenléttel.
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság munkája, valamint a Rendőrség közlekedésrendészeti szolgálati ága által végzett preventív tevékenység 2014. évi irányelvei összhangban állnak a hatályos „Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” programmal, figyelembe veszik a közúti közlekedésbiztonsági helyzet változásait és a szakmai tapasztalatokat, továbbá fő és konkrét célkitűzéseket határoznak meg. 
A rendőri baleset-megelőzés fő célja, hogy a feltételrendszernek megfelelően járuljon hozzá a személysérüléses közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek, valamint az ittasan okozott balesetek számának további csökkentéséhez. Célként kívánjuk megfogalmazni azt, hogy az új évtized végére Magyarország zárkózzon fel a legbiztonságosabb közlekedési környezettel rendelkező EU tagállamok sorába. 
A célok elérése érdekében kiemelt feladat hárul a közlekedésrendészeti szolgálati ágra, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottságra. A munka tervezéséhez nélkülözhetetlen a baleseti adatok rendszeres elemzése és értékelése, mely szakmai szempontból egy munkaigényes és időben elhúzódó folyamat. Az eredmények birtokában kaphatunk megalapozott választ azokra a kérdésekre, hogy az egyes mutatók vonatkozásában a kedvező tendencia miért lassult le, illetve esetenként tört meg.
 


 


  • Közlekedik a család 2019-ben...

    Jelentkezzen Ön is családjával a nagy sikerű közlekedésbiztonsági vetélkedőre és nyerje meg a fődíjat, egy Škoda Fabia...  >>

  • Elindultak a...

    Útjukra bocsátottuk a KRESZmenőket, két barátot, akik mindenkinek ismerősek lehetnek, és a gyakori, veszélyt rejtő forgalmi szituációkba ajánlott biztonságos...  >>

  • Hétvégén jön az AMTS 2019!: mi is ott...

    Az év legnagyobb autós showja 2019-ben sem marad el, a programpaletta pedig a korábbi évekhez hűen gazdag és bőséges. Lássuk, milyen érdekességek várják azokat,...  >>