2012. évi értékelés: 40 fővel kevesebb közúti áldozat
| GI
Ismertté váltak a 2012. évi előzetes baleseti statisztikai adatok, melyek azt mutatják, hogy hazánkban a személysérüléses közúti balesetek és a halálos áldozatok száma tovább csökkent.

A napokban váltak ismertté azok az előzetes baleseti statisztikai adatok, amelyek a 2012. évi közlekedésbiztonsági helyzet alakulását mutatják be. A végleges, azaz hivatalos KSH adatok megjelenése február végén várható. A tapasztalatok szerint az előzetes adatok csekély mértékben még változhatnak. Ennek oka, hogy a balesetet követő 24 órás állapotra épülő előzetes adatokkal szemben a végleges adatok a baleset utáni 30 napos helyzetet tükrözik, s időközben sajnos más sérültek is életüket veszthetik a közúti balesettel okozati összefüggésben.

 

Az előzetes adatok igazolják, hogy 2012. egy újabb sikeres esztendő volt Magyarország közúti közlekedésbiztonságában, sorban immár az ötödik. A személysérüléses közúti balesetekkel kapcsolatos főbb és meghatározó adatok összességében kedvező tendenciát mutatnak, a halálos áldozatok számától kezdve egészen az ittas vezetések alakulásáig.

A rendelkezésre álló előzetes adatok alapján 2012-ben összesen 15 007 személysérüléses közúti baleset történt, 5,18 %-kal kevesebb, mint 2011-ben (15 827). A kedvező tendencia a halálos, a súlyos és a könnyű sérüléses közlekedési balesetek számában egyaránt kimutatható. A halálos kimenetelű balesetek száma 4,26 %-kal csökkent (563-ról 539-re), a súlyos sérüléses balesetek számában 4,44 %-os (4 527-ről 4 326-ra), míg a könnyű sérülésesekében 5,54 %-os csökkenés mutatható ki (10 737-ről 10 142-re).

Az elmúlt év közlekedésbiztonsági sikereinek a legnagyobb eredménye, hogy 40 emberi életet sikerült megmenteni a 2011. évvel összehasonlítva. A 2011. évi 638 főről az elmúlt évben 598 főre sikerült leszorítani a közúti balesetben meghalt személyek számát, s ez 6,35 %-os csökkenésnek felel meg.

A súlyosan sérültek száma 249 fővel (5 152-ről 4 903-ra), a könnyen sérültek száma pedig 1 129  fővel csökkent (15 020-ról 13 891-re).

Pozitív kép rajzolódik ki az ittas járművezetés alakulásában is. A 2011. évi 1 645 fővel szemben 2012-ben 1,40 %-kal kevesebb, azaz összesen 1 622 személy okozott ittas állapotban személysérüléses közúti balesetet. Az ittas baleseteknek az összes közlekedési baleseten belüli aránya lényegében változatlan maradt (10,39 % helyett 10,04 % lett.

Az eredmények ellenére átlagosan még mindig minden 10. személysérüléses közúti balesetet ittas személy okoz.

A közlekedési balesetek oksági szerkezete az elmúlt évekhez képest nem változott. Az összesen regisztrált 15 007 baleset okai között első helyen emelhető ki a gyorshajtás (4 067 eset, az összes baleset 27 %-a), másodikként az elsőbbségi jog meg nem adása (3 529 eset, 24 %), harmadikként pedig a kanyarodás szabályainak meg nem tartása (2 247 eset, 15 %).

Az előzetes adatok alapján a személysérüléses közúti balesetek 58 %-át személygépkocsi vezetők, 9 %-át tehergépjármű vezetők, 1 %-át pedig autóbusz vezetők okozták. A motorkerékpárosoknak 5 %-os, a segédmotor-kerékpárosoknak pedig 6 %-os a részarányuk a balesetek okozásában. A forgalomban betöltött arányukhoz mérten kifejezetten magas a kerékpárosok aránya a balesetet okozók körében (13 %), míg a gyalogosok a közúti balesetek mintegy 6 %-át idézték elő.A közlekedésbiztonsági célkitűzések időarányos teljesülése

 


Vissza
  • Történelmi...

    A közúti halálozások számának alakulása Magyarországon 1957 és 2018...  

  • Hogyan tovább...

    Az Európai Unió közlekedésbiztonsága az új évtizedben. Várható célok és...  

  • A biztonsági folyosó életet...

    Az Európai Közúti Biztonsági Tanács (ETSC) új rövidfilmjét eddig több mint félmillióan tekintették...