Őket is hazavárták!
2019-05-28 18:36 | ORFK-OBB
Hatan vesztették életüket egyetlen balesetben Jász-Nagykun-Szolnok megyében! Mindegyikük életét meg lehetett volna menteni egy aprósággal – a közlekedési szabályok megtartásával!

Íme a rideg és kegyetlen valóság: a helyszíni szemle adatai szerint Fegyvernek közigazgatási területén, lakott területén kívül a 4-es számú főút 133. km szelvényben május 26-án 22.58 órakor egy 42 éves férfi az általa vezetett személygépkocsival járműoszlop előzése közben, a menetirány szerinti bal oldalon haladva összeütközött a vele szemben közlekedő, 24 éves férfi által vezetett személygépkocsival. A baleset következtében az előzést végrehajtó gépkocsi vezetője, továbbá a szemből érkező jármű vezetője, valamint négy utasa (egy 17 éves lány, egy 13 éves és egy 17 éves fiú, valamint egy 21 éves fialatember) olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették. A tragédia egyenes, száraz felületű útszakaszon, közvetlenül éjjel 23 óra előtt következett be.

Hat ember, akiket hiba vártak haza! Hat pótolhatatlan veszteség a családoknak, rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak és iskolatársaknak, valamint a társadalom egészének! Hat ember, akiknek az életét igen könnyen, mindössze a közlekedési szabályokat megtartva meg lehetett volna menteni! Mert szinte valamennyi közúti közlekedési baleset megelőzhető, hiszen azokat emberi hiba, szabályszegő közlekedési magatartás okozza!

 

Minden egyes közúti tragédia megdöbbentő! De ha lehet egyáltalán „rangsorolni” az emberi gyász és fájdalom mértékét, a halálos tömegszerencsétlenségeket és a gyermekeket érintő baleseteket lehet a legkevésbé feldolgozni.

 

A hétvégi, hat ember életét követelő közúti baleset ügyében hivatalos eljárás vette kezdetét, mely során szakértők bevonására is sor kerül. Az eljárás jogerős befejezésére, a felelősség megállapítására minden bizonnyal több hónapot kell várni. Ugyanakkor a helyszíni szemle adatai alapján már körvonalazódnak a balesethez vezető főbb okok és körülmények. Vélelmezhető, hogy a halálos tömegszerencsétlenség létrejöttéhez az előzési szabályok megsértése, a megengedett sebesség túllépése, valamint a biztonsági öv használatának elmulasztása egyaránt hozzájárultak. Az előzetes adatok alapján ugyanis a balesetben meghalt hat főből mindössze ketten használták a biztonsági övet! A többiek NEM!

 

Sajnálatos módon sok közlekedő nincs tisztában egyes közlekedési szabályok megszegésének a valós veszélyeivel. Az egyéni felelősségtudat hiányosságai a hazai közlekedésben számos módon megjelennek, ezek közül is kiemelhetünk kettőt: a megengedett sebesség túllépését, valamint a biztonsági öv használatának elmulasztását.

 

Magyarországon a sebességtúllépés egyike a társadalom által leginkább elfogadott közúti szabályszegéseknek, s a technikai fejlesztések, a közúti ellenőrzések és a rendszeres közlekedésbiztonsági kommunikáció ellenére a gépjármű vezetők jelentős része a megengedett legnagyobb sebességi határokat túllépi. Való igaz, hogy aránylag kevés szabályszegés jár közvetlen balesetveszéllyel, ugyanakkor a kiemelt kockázatú szabályszegések – amennyiben baleset következik be – következményei igen súlyosak. Hiszen a fizikai törvényszerűségeket felülírni nem lehet!

 

Minden járművezetőnek célszerű ismernie az alábbi ábra tartalmát.

?

A sebesség csökkentésének és növelésének hatása a személyi sérülések és a tragédiák kialakulására (Forrás: ETSC)

A haladási sebesség csekély mértékű, 10 %-os növelése kb. 25%-kal növeli a súlyos, és mintegy 45 %-kal a halálos sérülések létrejöttének kockázatát. A 20 %-os sebességnövelés már a személyi sérülés lehetőségét 40 %-kal, míg a tragédiák bekövetkezésének kockázatát 100 %-ot is meghaladó mértékben, azaz több, mint ötszörösére növeli! Nem véletlen, hogy a gyorshajtás az Európai Unióban a közutak első számú gyilkosának, a közúti halálesetek létrejöttében leginkább közrejátszó szabályszegésnek számít.

Ugyancsak kiemelt kockázattal jár, amennyiben a jármű vezetője, illetve utasai nem használják a kötelezően előírt utasvédelmi eszközöket, a biztonsági öveket.

 

Bár az elmúlt év júniusában végrehajtott felmérés szerint a biztonsági öv használatának aránya növekedett ugyan az előző évekhez képest, és átlagosan számítva elérte a 88,5%-ot (a hátsó üléseken utazó felnőttek esetében viszont csak az 55,3%-ot), ezen a téren még mindig elmaradás tapasztalható a legfejlettebb közúti biztonsági helyzettel rendelkező európai országokban, ahol ez az arány nem ritkán 98-99%. (Forrás: Prof. Dr. Holló Péter, Dr. Véssey Tamás, Dr. Sipos Tibor: Közlekedésbiztonsági teljesítménymutatók és indikátorok felvétele; Budapest, 2018. június)

Emellett a hétvégi halálos tömegszerencsétlenség is jól példázza az övhasználat meglévő hiányosságait, hiszen az előzetes adatok szerint a hat halálos áldozat közül mindössze ketten csatolták be a balesetkor az övüket. Márpedig tény, hogy közúti baleset bekövetkezésekor ezeknek a védelmi eszközöknek a használata jelentősen csökkentheti a baleset következményeinek súlyosságát, növelheti a sérültek túlélési esélyeit. A biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer a mai napig a gépjárművek leghatékonyabb passzív biztonsági eszközei, melyek fontosságát növeli, hogy a beépített egyéb megoldások is csak akkor fejtik ki kedvező hatásukat, amennyiben az öv (illetve a gyermekülés) a jármű menete során szabályosan rögzítve van.

 

A hat halálos balesetben – a sebességtúllépés és az övhasználat elmulasztása mellett – az igazi fő szerepet nagy valószínűséggel a szabálytalan előzés jelentette.

 

Köztudott, hogy sötétben közlekedve jelentősen nehezebb a szemből érkező jármű haladási sebességének megítélése, ezáltal az előzés biztonságos befejezéséhez szükséges távolság megítélése is problémát jelent. Alapelv továbbá, hogy járműoszlopot (járműszerelvények hosszú sorából álló oszlopot) éjszaka nem előzünk folyamatosan, hiszen az még nappali körülmények, igazán kedvező látási viszonyok esetén is kockázatos manővernek számítanak. Hasonló esetben a járműveket egyesével, esetleg kettesével célszerű előzni, különösen, ha az oszlop a legnagyobb közúti gépjárművekből, kamionokból áll.

Végezetül idézzük fel a KRESZ előzésre vonatkozó néhány főbb szabályát a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 34. § (1) bekezdése alapján:

 

„(1) Előzni abban az esetben szabad, ha:

a) az előzés céljából igénybe venni kívánt forgalmi sáv olyan távolságban szabad, hogy - figyelemmel az előzni kívánó és a megelőzendő jármű sebessége közötti különbségre - az előzés a szembejövő forgalmat nem zavarja;

b) az előzni kívánó jármű előzését más jármű nem kezdte meg;

c) az előzni kívánó jármű előtt ugyanabban a forgalmi sávban haladó másik jármű előzési szándékot nem jelzett;

d) az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani;

e) a vezető az előzés befejezése után a járművel a megelőzött jármű elé, annak zavarása nélkül vissza tud térni.

Valószínűsíthető, hogy a balesetkor előzést végrehajtó jármű vezetője nem tett mindenben eleget az előzőekben leírtaknak, továbbá alapos a gyanú, hogy a megengedett sebességre vonatkozó szabályok is sérültek.

 

A fokozott óvatosság és figyelem tanúsítása, valamint a közlekedési szabályok megtartása 2019. május 26-án 22.58 órakor életmentő lehetett volna… de sajnos nem így történt!

  


Vissza
  • ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT...

    Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság hírei, figyelemfelhívó-, és tájékoztató írásai új honlapon olvashatóak....  

  • Ajtónyitásos kampány...

    A gépjárművezetők 13%-a soha nem néz körül, mielőtt megállást követően kinyitja az ajtót....  

  • Tragédia...

    A robbanómotor meghajtású kerékpárok vezetése speciális kockázatokkal...