EU közlekedésbiztonsági helyzetértékelés 2018
2019-04-16 09:08 | ORFK-OBB
Az uniós baleseti statisztikai adatok háttere.

Az Európai Unióban a közúti közlekedési balesetben életét vesztett személyek száma tavaly mintegy 1%-kal csökkent az előző évhez képest. Ezáltal az uniós szinten összesített közúti halálozási adatok a 2014-2015. évi stagnálást, majd némi emelkedést követően harmadik éve folyamatosan csökkenést mutatnak, még ha annak mértéke csekély is.

Az Európai Bizottság legfrissebb közleménye szerint 2018-ban mintegy 25 100 fő vesztette életét a közösség úthálózatán, mely kb. 150 fővel kevesebb a 2017. évinél, és csaknem 6 500 fővel kevesebb, mint azt az évtizedforduló évében tapasztalhattuk. A halálos áldozatokon túlmenően tavaly további 135 000 fő szenvedett súlyos sérüléseket közúti balesettel ok-okozati összefüggésben. A közúti halálozások száma 21%-kal csökkent 2010-hez képest, mely a hatályos közösségi közlekedésbiztonsági program báziséve.

Ez azt jelenti, hogy az uniós célkitűzés teljesítése – a közúti halálozások számának felére csökkentése 2010 és 2020 között – nagyon valószerűtlen. A következő szűk két év alatt ugyanis olyan mértékben, több mint 9 000 fővel kellene visszaszorítani a balesetben meghalt személyek számát, mely az eltelt nyolc év során, azaz négyszer ennyi idő alatt sem sikerült. Ezért minden szinten és ágazatban határozott, konkrét és jól összpontosított intézkedésekre, továbbá legfőbb politikai támogatásra van szükség annak érdekében, hogy a közúti közlekedésbiztonság területén jelentős és tartós javulás következzen be.

A közúti baleseteknek a személyi sérüléseken, haláleseteken és a keletkezett anyagi károkon túlmenően jelentős gazdasági kihatásai is vannak. Számokkal kifejezve a halálos kimenetelű és a súlyos sérüléssel járó közúti balesetek éves költsége a becslések szerint több mint 120 milliárd EUR, amely körülbelül a GDP 1%-ának felel meg (ide tartoznak mindazok a humánus és szociális költségek, melyek többek között a balesetekkel, a helyszíni, valamint az azt követő eljárási munkálatokkal, az egészségügyi ellátással, a rehabilitációval, a károk elhárításával és rendezésével kapcsolatosak).

Annak ellenére, hogy az EU közlekedésbiztonsági adatgyűjtésének kezdete óta a legkedvezőbbnek a 2018-os év adatai számítanak (éves szinten még soha nem regisztráltak 25 100 fő, vagy ennél kevesebb áldozatszámot), az uniós szakértők és politikai döntéshozók mégsem lehetnek elégedettek. Ennek oka, hogy a közúti közlekedésbiztonság terén az elmúlt öt évben csak rendkívül csekély javulás történt, továbbá az éves teljesítmények már a kezdetektől, azaz 2011. óta rendre elmaradtak az uniós program teljesítéséhez szükséges időarányos mértéktől. Ezt szemlélteti a következő ábra.

Az ezredfordulót követően 2010-ig a közúti halálozások száma jelentős mértékben, 43%-kal csökkent az EU-28-ak területén. Az évtized fordulót követően, már az új uniós program első három évében a közúti közlekedésbiztonsági helyzet közel az elvárásoknak megfelelően alakult. A 2014. évben azonban kedvezőtlen irányváltás történt, és az áldozatszám közösségi szintű növekedése két évig tartott  2014-től az elvárt fejlődés ütemétől jelentős mértékű távolodás történt, és ezen még az előző három év összességében kedvező adatai sem tudtak érdemben változtatni.

A következő táblázat az elmúlt években regisztrált közúti halálos áldozatok számát, valamint azok alakulását szemlélteti az előző évhez, valamint a hatályos uniós program bázisévéhez, 2010-hez képest.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Közúti áldozatszám (EU 28)

 

31 595

30 808

28 339

26 053

26 057

26 189

25 726

25 249

25 100

Előző évhez mért fejlődés

bázisév

-3%

 

-8%

-8%

0%

+0,5%

-2%

-2%

-1%

 

2010-hez mért fejlődés

bázisév

-3%

-10%

-18%

-18%

-17%

 -19%

-20%

-21%

           

Az Európai Unióban a közúti balesetben meghalt személyek száma 2010 és 2018 között éves átlagban 2,7%-kal csökkent, mely jelentősen alacsonyabb, mint a közösségi célkitűzéshez szükséges évi 6,7%-os csökkenés (kevesebb, mint a fele). Ez az elmaradás egyben azt is jelenti, hogy a hátralévő két évben, azaz 2019-ben és 2020-ban olyan jelentős halálos áldozatszám csökkentés lenne szükséges az EU céljának teljesítése érdekében, melynek rendkívül csekély a realitása (kizárólag 19%-os éves áldozatszám csökkenés esetén valósulhatna meg a közösségi célkitűzés)!

Végezetül három ábrát mutatunk be, mely az egy évvel ezelőtti helyzetet tükrözi, tekintettel arra, hogy ilyen részletességgel 2018 évi hivatalos uniós baleseti adatok még nem ismertek.

A 2017 évi adatok alapján a halálos közúti közlekedési balesetek 8%-a autópályán, 54%-a lakott területen kívüli utakon, míg 38%-a lakott területen belül történt.

Fontos megállapítás, hogy a közúti balesetben meghalt sérülékeny közlekedők (gyalogosok és kétkerekű járművel közlekedők) aránya 2017-ben elérte a 47%-ot, és ezzel 1%-os mértékben meghaladta a közúton életüket vesztő személygépkocsi vezetők és utasok arányát (korábban utóbbiak voltak többségben).

A vizsgált évben a közúti balesetben meghalt személyek közül minden ötödik (az összes áldozat 21%-a) gyalogosként közlekedett, a kerékpárosok pedig az összes közúti halálos áldozat 8%-át tették ki. A kerékpáros halálesetek száma rendkívül csekély mértékben, mindössze 2%-kal csökkent 2010 és 2017 között, ami egytizede a teljes, valamennyi közúthasználóra vonatkozó halálozási csökkenésnek (-20%). Ennél kedvezőbb, de lényegében hasonló trend, az általános tendenciánál alacsonyabb csökkenési ütem mutatható ki a gyalogos áldozatok esetében is (-17%).

2017-ben az összes közúti halálos áldozat 34%-a a 25-49 évesek közül került ki, a 25 év alattiak aránya 17%. Az is látható, hogy minden nyolcadik haláleset áldozata 18-24 év közötti személy volt (baleseti részesedésük 13%), holott az EU lakosságának mindössze 8%-a tartozik ebbe a csoportba. Ez azt jelenti, hogy a 18-24 évesek, azaz a fiatal felnőttek veszélyeztetettsége kimagasló más korcsoportokhoz képest. Különösen a kezdő, illetve kevés tapasztalattal rendelkező fiatal gépjárművezetők sérülési és halálozási kockázata magas, ezen belül is különösen a fiatal férfiaké (a balesetben meghalt 18-24 évesek 67%-a járművezető, 8%-a gyalogos, a többi jármű utasa volt).

Általánosságban elmondható, hogy az Európai Unióban a közúti balesetek halálos áldozatainak átlagos életkora növekszik. Míg 2010-ben a közúti halálesetek mindössze 18%-a érintette a 65 év felettiek korosztályát, addig ez az arány 2017-ben elérte a 28% -ot. Az idősek különösen városon belül, gyalogosként közlekedve vannak kiemelt veszélyben. 


Vissza
  • Csaknem tízezer...

    Az egy hétig tartó nemzetközi sebességellenőrző kampány keretében hazánkban közel tízezer járművezetővel szemben indult...  

  • Baleseti helyzetértékelés július...

    2019. első hét havában gyakorlatilag valamennyi baleseti mutató kedvező értéket mutat az előző év azonos időszakával...  

  • Ismét nemzetközi ellenőrzés...

    A jövő héten a gyorshajtók kiszűrésére irányul a TISPOL „Speed” megnevezésű fokozott közúti ellenőrző akciója, mely kontinensünk túlnyomó részére kiterjed. ...