Truck&Bus ellenőrzés tapasztalatai
2019-02-27 16:32 | ORFK-OBB
A múlt héten a tehergépkocsik és autóbuszok forgalmát ellenőrizték Európa és hazánk közútjain.

Az elmúlt héten került sor a TISPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) 2019. évi első európai-szintű közúti ellenőrző akciójára. A kontinensünkön és hazánkban 2019. február 18. és 24. között megtartott „European Operation Truck&Bus” kampány Magyarország közúthálózatát, a lakott területen belüli, a lakott területen kívüli és a gyorsforgalmi utak forgalmát egyaránt érintette.

A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció – nevének megfelelően – kifejezetten a tehergépkocsik és az autóbuszok forgalmának felügyeletére irányult, mely végrehajtásához – az előzetes információk alapján - több mint 25 ország csatlakozott.

Hazánkban az ellenőrzések során a rendőrök és az együttműködő közúti ellenőrök együtt vizsgálták a szükséges személyi és menetokmányok meglétét, a járművezető vezetési alkalmasságát, a jármű műszaki állapotát, a szociális előírások megtartását, a rakomány rögzítésének biztonságos voltát stb. Az ellenőrzések mind a magyar, mind pedig a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő gépjárművekre kiterjedtek.

 

Az ellenőrzések eredménye az alábbiak szerint foglalható össze

 Tehergépjármű ellenőrzések tapasztalatai

 

Amennyiben az ellenőrzések adatait az érintett járműkategóriák szerint vizsgáljuk meg, megállapíthatjuk, hogy tehergépjárművet, illetve annak vezetőjét 3 230 esetben vontak ellenőrzés alá a rendőrök és az együttműködő közúti ellenőrök. Az ellenőrzött tehergépkocsik 70%-a magyar tulajdonú volt (2 265), 30% pedig külföldi (ebből 758 EU és EGT országba, 207 pedig harmadik országba tartozó).

A felderített jogsértések, szabályszegések száma 827, ami azt jelenti, hogy átlagosan számítva minden negyedik tehergépjárműnél valamilyen hiányosság merült fel. A leggyakoribb szabályszegés a sebességtúllépés volt, mely miatt 215 esetben indult eljárás. A jármű valamilyen műszaki hiányossága 70 esetben szolgált további eljárás alapjául, 5 tehergépkocsi vezető pedig ittasan közlekedett. 26 alkalommal a rakományt rögzítették szabálytalanul, míg túlsúlyt állapítottak meg 38 tehergépjárműnél.

A nemzetközi szinten jogszabály által (AETR) meghatározott vezetési időt 69 járművezető lépte túl, a tachográf használatával kapcsolatban jogsértést 39-en valósítottak meg. Azonnali korlátozást (továbbhaladási tilalmat) 7 esetben kellett elrendelni, míg a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat (ADR) 4 tehergépkocsi vezetője szegte meg. Az előzőeken túlmenően 236 fő egyéb szabályszegés elkövetése miatt számíthat felelősségre vonásra.

 

 

Autóbuszok ellenőrzésének tapasztalatai

Az egy hetes TISPOL akció során 481 autóbusz ellenőrzésére is sor került, melyek többsége, 59%-a magyar, 41%-a pedig külföldi tulajdonú volt. Utóbbi 195 külföldi autóbuszból 173 az EU ill. EGT valamely tagállamába tartozott, 22 pedig harmadik országbeli volt. Az ellenőrzött autóbuszok 14%-ánál, összesen 69 esetben találtak valamilyen jogsértést az intézkedő rendőrök és közúti ellenőrök, ebből azonnali korlátozást (a jármű továbbhaladásának tilalmát) egyetlen alkalommal sem kellett elrendelni.

Ittas autóbusz vezető nem volt, a jogsértések többsége (17 eset) sebességtúllépésből adódott. Passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása miatt 9 esetben kellett eljárni. A vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértését 4 esetben, továbbá okmányokkal kapcsolatos szabályszegést 9 esetben tapasztaltak a rendőrök. Műszaki hiányosságot 5 autóbusz átvizsgálásánál tártak fel, míg három jármű túlsúlyosnak bizonyult.

A következő TISPOL nemzetközi ellenőrzésre hazánkban 2019. március 11-17 között kerül sor, amikor a „Seatbelt” kampány keretében a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik Európa-szerte.

  


Vissza
  • Ajtónyitásos kampány...

    A gépjárművezetők 13%-a soha nem néz körül, mielőtt megállást követően kinyitja az ajtót....  

  • Tragédia...

    A robbanómotor meghajtású kerékpárok vezetése speciális kockázatokkal...  

  • Csaknem tízezer...

    Az egy hétig tartó nemzetközi sebességellenőrző kampány keretében hazánkban közel tízezer járművezetővel szemben indult...