Iskolarendőrök elismerése
2019-01-10 17:41 | ORFK-OBB
Az V. Országos Iskolarendőr Szakmai Napon értékelték a program elmúlt évi végrehajtását, nevesítették az aktuális feladatokat, a legjobban teljesítő iskolarendőröket elismerésben részesítették.

Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 2019. január 10-én 09.00 és 15.00 óra között rendezte meg az „V. Országos Iskolarendőr Szakmai Nap”-ot az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházának nagy auditóriumában. A rendezvényt Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes úr nyitotta meg, majd elismeréseket adott át a 2018. évben kiemelkedő munkát végző iskola rendőröknek.

A rendezvényen mintegy 200 fős hallgatóság előtt előadást tartott Berzai Zsolt c. r. alezredes, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály megbízott vezetője, az ORFK-OBB főtitkára, Orbán Szabolcs, a Muzix Group Kft ügyvezetője, Bobák Artúr se. r. alezredes, a BRFK Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Szociális Osztály munkatársa, Nógrádi Gábor író, és Csala Károly c. r. ezredes, a Zsaru Magazin volt főszerkesztője.

A 2018/2019-es tanévet szeptember 3-án több mint másfél millió diák kezdte meg, az érintettek magas száma egyértelműen szükségessé teszi azt, hogy az iskoláskorúak biztonsága a kiemelt állami és társadalmi feladatok között szerepeljen. 

Ebből a munkából a Rendőrség is szervesen kiveszi a részét. A rendőri munka egyik fontos elemeként a szeptemberi tanévkezdéssel egy időben az iskolarendőrök is megkezdték nemes küldetésük végrehajtását, speciális szolgálati feladataik ellátását. Az iskolarendőrök tevékenysége sokrétű, hiszen közbiztonsági, bűnmegelőzési, közlekedésre nevelési és baleset-megelőzési feladatokat egyaránt ellátnak.

Köztudott, hogy az iskoláskorúak biztonságos közlekedése kiemelt odafigyelést követel. Ennek oka többek között, hogy a tanulók koruknál fogva a közlekedés legveszélyeztetettebb képviselői közé tartoznak, másrészt pedig ők lesznek a jövő felnőtt közlekedői, gépjárművezetői. Az iskoláskorúakra általában jellemző, hogy még nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, melyek a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül szükségesek, kevésbé érzik a rájuk leselkedő veszélyeket, és figyelmük sem eléggé koncentrált. Ezért rájuk mindenhol potenciális veszélyek leselkednek, ahol gépjármű-közlekedés van, külön is kiemelve a tanintézetek környezetét.

Ugyanakkor az iskoláskorúaknak van még egy rendkívül fontos tulajdonságuk: ők a legfogékonyabbak az új ismeretek megszerzésére, esetükben a tanulás hatásfoka kiemelkedően magas. Ez a tény vissza nem térő lehetőséget jelent a közlekedésre nevelésben, a helyes közlekedési magatartás kialakításában.

A fiatalok számára az első számú magatartásmintát általában a szülők szolgáltatják, ugyanakkor a felmérések és a kutatások egyértelműen igazolják, hogy az iskoláskorúak a közúti közlekedéssel kapcsolatos információkat leginkább a rendőrtől, az iskola rendőrétől fogadják el. Évtizedünkben a gyermekek közúti közlekedésbiztonsága terén kedvező változások történtek. 2010 óta a közúti gyermekbalesetek és a halálos áldozatok száma egyaránt csökkent.

 

Az „Iskola rendőre” programot az ORFK 2008 szeptemberében indította el azzal a kifejezett céllal, hogy a program segítse elő a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedését, a közlekedési ismereteik bővítését, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítését és megszüntetését.

A 2018/2019-es tanévben „Az iskola rendőre" programhoz 2942 közoktatási intézmény csatlakozott és 2216 iskolarendőr segíti a program végrehajtását. A tanévkezdéshez kapcsolódóan szeptember hónapban – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – 1435 helyen biztosítottak demonstratív rendőri jelenlétet az iskolarendőrök.

A Szakmai Nap által fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik fáradtságot nem kímélve, aktívan részt vettek az iskolarendőr programban, és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a prevenció területén. A rendőri szakmai munka mellett ugyan sok helyen nehézséget okoz az iskolarendőri feladatok végrehajtása és napjainkban egyre több kihívásnak kell megfelelni, gyakran erő felett kell teljesíteni, ugyanakkor „Az iskola rendőre” programot továbbra is a kiemelt feladatok között kezeljük.  

Annak érdekében, hogy a közlekedésbiztonság területén ismét kedvező változás legyen tapasztalható az iskolarendőröknek, mint a rendőrség e speciális feladatra delegált képviselőinek, az alábbi szempontok közvetítésében kiemelt szerepe van. A közlekedésbiztonsági helyzet alakulásában az állami, önkormányzati szervek, valamint a civil szervezetek felelőssége mellett kiemelt jelentősége van a médiának és az egyes emberek egyéni felelősségvállalásának is. Ez alatt azon egyének felelősségét is érteni kell, akik a közúti közlekedésben gyalogosként, utasként, járművezetőként részt vesznek. Továbbá azok felelősségét is, akik szülőként, nagyszülőként, barátként, munkatársként nem szólnak, hogy ez a viselkedés balesethez, rosszabb esetben tragédiához vezet.

A közlekedési szabályok megszegésekor (ittas vagy bódult állapotban vezetés, sebességtúllépés, kézben tartott mobiltelefon használat, biztonsági öv be nem csatolása) jellemzően más is utazik a járműben, így az utasoktól elvártható, hogy a saját biztonságuk érdekében felhívják a járművezető figyelmét a jogkövető magatartásra. Mindannyiunk érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg, veszítsék életüket az utakon.

 

Tévúton járnak azok, akik mások felelősségében keresik a megoldást. Mindaddig, amíg az emberek többsége nem végzi el a maga feladatát, nem szól akkor, amikor nyilvánvaló szabálytalanságot tapasztal, eltűri, hogy az ő életét is veszélyeztetve vezessen valaki járművet, addig a helyzet az utakon nem fog megváltozni.

A közlekedésbiztonsági helyzet javulását kizárólag széles körű összefogás viheti sikerre. Ebben hiszünk, erre hívunk fel minden Magyarországon élő, Magyarországon közlekedő embert.

Hogy mindenki hazaérjen…!

  


Vissza
  • Ajtónyitásos kampány...

    A gépjárművezetők 13%-a soha nem néz körül, mielőtt megállást követően kinyitja az ajtót....  

  • Tragédia...

    A robbanómotor meghajtású kerékpárok vezetése speciális kockázatokkal...  

  • Csaknem tízezer...

    Az egy hétig tartó nemzetközi sebességellenőrző kampány keretében hazánkban közel tízezer járművezetővel szemben indult...