Teendők baleset esetén!
2019-01-03 12:51 | ORFK-OBB
A gyorsforgalmi utakon még a leállósávban is életveszélyes tartózkodni.

Köztudott, hogy a közúti közlekedés veszélyes üzem. Általában a gyorsforgalmi utakon (az autópályákon és autóutakon) való közlekedést tartják a legbiztonságosabbnak Európa-szerte, hiszen az egységnyi útszakaszra vonatkozó balesetek száma itt a legalacsonyabb. Ugyanakkor az autópályán és autóúton bekövetkezett balesetek átlagos súlyossági foka kimagasló, hiszen a nagyobb haladási (és ütközéskori) sebesség miatt jóval magasabb a sérülés és halálozás kockázata, amennyiben valaki balesetet szenved. 

Magyarország jelenleg mintegy 1 500 km hosszú gyorsforgalmi úthálózattal rendelkezik. A statisztikai adatok hazánkban is azt mutatják, hogy ezeken az utakon általában nagyobb biztonsággal lehet közlekedni, hiszen a forgalmi irányok itt jól el vannak különítve, az ideiglenes tereléseket, útjavításokat és építési területeket leszámítva szemből érkező járműre nem kell számítani, útkereszteződések és vasúti átjárók nincsenek, és a gyalogos közlekedés is tilalmazott.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a nagy haladási sebesség miatt a legkisebb zavar, óvatlanság, vagy figyelmetlenség nagyon könnyen balesethez, tragédiához vezethet. A gyorsforgalmi utakon az úgynevezett utoléréses balesetek a leggyakoribbak, melyek hátterében a jellemzően a gyorshajtás (különösen, ha a két gépjármű sebessége között nagy a különbség), a követési távolság meg nem tartása, és a figyelmetlenség áll.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor több olyan halálos kimenetelű baleset történt, amikor gyalogosan közlekedő személy vesztette életét gyorsforgalmi úton. 2018. december 31-én, azaz Szilveszter este 20 óra 50 perckor okoztak ilyen közúti tragédiát, mely előzménye, hogy az M0 autóút jobb pályatestén, a 39 km szelvény magasságában egy anyagi káros baleset történt, és az érintett személygépkocsi az úttesten keresztben állt meg. Egy 39 éves férfi haladt személygépkocsival a helyszín felé, majd a megrongálódott és az úttesten keresztben álló személygépkocsit észlelve, az álló járműnek való ütközés elkerülése érdekében letért a leállósávra, ahol elütötte az ott gyalogosan tartózkodó, a korábbi balesetben résztvevő személygépkocsi utasát, egy 68 éves nőt. A gyalogos a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset okának vizsgálata szakértő bevonásával megkezdődött. 

Minden közlekedőnek tudatában kell lennie azzal, mi a teendő akkor, ha gyorsforgalmi úton közlekedve közúti baleset részesévé válik, vagy járművénél olyan műszaki meghibásodás, illetve egyéb más körülmény (pl. rosszul lét) lépett fel, mely a továbbhaladást meghiúsítja.

Amennyiben az ismertetett esetekben a gépkocsi elhagyása elengedhetetlen, mindenképpen tartsák meg az alábbi tanácsokat:   

- Ha tehetik, mindig pihenőhelyen álljanak meg! (kivéve, ha személyi sérülés, vagy halál következik be)

- Amennyiben erre nincs lehetőség, a pihenőhely messze van és azonnali megállás válik szükségessé, a gépjárművet a leálló- vagy szervizsávban állítsák le úgy, hogy valamennyi irányjelzőt (a vészvillogót) kapcsolják be!  

- A leállított gépkocsit mindenki haladéktalanul hagyja el, lehetőleg a jobb oldali ajtókat használva!

- Vegyenek fel fényvisszaverő ruházatot, vagy láthatósági mellényt!

- A mentés megkezdéséig, illetve a baleseti felelősség tisztázásáig, s az azt követő esetleges helyszín-elhagyásig mindvégig tartózkodjanak a szalagkorláton kívül!

- Amikor biztonságosan megtehető, helyezzék ki az elakadásjelző háromszöget!

- Ha saját élete, testi épsége veszélyeztetése nélkül megoldható, valamilyen módon próbálja meg felhívni a többi közlekedő figyelmét a balesetveszélyre (pl. nappal integetéssel, sötétben zseblámpával vagy a mobiltelefon fényével)!

- A baleseti felelősség kérdését semmiképpen ne az úttesten vitassák meg, és utasai figyelmét is hívja fel a biztonsági szabályokra!

Amennyiben a bekövetkezett baleset személyi sérüléssel járt, a KRESZ 58. § alapján az érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült, vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani, és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni. Személyi sérülés és halál esetén a rendőrhatóságot és a mentőket haladéktalanul értesíteni kell, és a lehetőségekhez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről – természetesen csak akkor, ha ezzel a saját életét, testi épségét, egészségét nem veszélyezteti! A hatóság értesítését követően a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni, és az intézkedésig a vezetőnek szeszes italt fogyasztani tilos.

Végezetül, annak érdekében, hogy az előzőekben leírtakra ne legyen szükség, azaz ne váljanak baleset részesévé a gyorsforgalmi utakon, kérjük, fogadják meg az alábbiakat:

- Mindig tartsák meg a közúti közlekedés szabályait! 

- A téli időszakban vezessenek óvatosabban és figyelmesebben, válasszanak nagyobb követési távolságot, 

- Haladásuk során tartsanak jobbra, tegyenek eleget a jobbra tartási kötelezettségnek!

- Kövessék a látni és látszani elvet

- Tartózkodjanak a hirtelen fékezéstől, irányváltoztatástól!

- Menet közben ne használjanak kézben tartott mobiltelefont! 

- Mindig kapcsolják be a biztonsági övet, és erre figyelmeztessék utasait, utastársait is!

- A leállósávot csak vészhelyzetben vegyék igénybe! 

- Ha fáradtak, álljanak meg pihenni! 

- A biztonsági övet minden esetben kössék be! 

- Ne forduljanak meg és ne végezzenek hátramenetet autópályán!

- Fokozottan figyeljenek a fel- és lehajtóknál!

- Fáradtság esetén feltétlenül tartsanak pihenőt!

 

Hogy mindenki hazaérjen…!

 

Balesetmentes közlekedést kíván az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság! 


Vissza
  • Csatlakozzon Ön...

    Csatlakozzon az EDWARD Nap európai kezdeményezéshez és tegyen fogadalmat annak érdekében, hogy egyetlen ember se veszítse életét a közutakon 2019. szeptember 26-án!...  

  • Egy nap halálos áldozatok...

    2019-ben is lesz EDWARD Nap. A TISPOL magyar nyelvű videoüzenetben fordult a hazai...  

  • Gyalogos balesetek...

    2010 óta a gyalogosokat érintő közúti balesetek és halálozások száma csökkent. Tavaly 165 gyalogos vesztette életét az...