Csökkenő alkoholszint Angliában?
2018-01-08 09:38 | GI
A közlekedők többsége támogatja az alacsonyabb véralkoholszint bevezetését, fél évszázaddal az úgynevezett BAC értékek bevezetését követően.

Éppen 50 év telt el azóta, hogy az Egyesült Királyság bevezette a légzésvizsgálatot és jogszabályban rögzítette az engedélyezett maximális véralkoholszintet az ittas vezetés visszaszorítása, valamint az elkövetők szankcionálása érdekében. Jelenleg az Európai Unión belül az Egyesült Királyságban a legmagasabb a BAC értékek. Az elmúlt év végén ugyanakkor ismételten felmerült annak szükségessége, hogy az érvényes véralkohol értékeket az európai trendnek megfelelően csökkenteni kell. Legutóbb a brit autósok szervezete lépett fel ezzel az igénnyel, támogatva a legális véralkoholszint korlátozását Angliában és Walesben.

A jelenlegi, a korábbiakhoz képest alacsonyabbnak számító 0,8 g/l (köznyelven: 0,8 ezrelék) értéket egyébként 1967-ben vezették be, s 2014-ig az Egyesült Királyság területének egészén ezt a határértéket alkalmazták. 2014 decemberében azonban Skócia 2014 0,5 mg/l-re csökkentette a BAC értéket, s hasonló döntés előkészítése van folyamatban Észak-Írországban is. (Megjegyzés: az Európai Unió többi tagállamában többnyire 0,5 mg/l, ill. 0,2 mg/l a legális BAC érték, míg néhány országban – így hazánkban is - a zéró tolerancia elvét alkalmazzák. Egyes közlekedői csoportok – például kezdő, vagy hivatásos sofőrök, illetve visszaeső elkövetők – vonatkozásában jogszabály az általánostól szigorúbb szabályokat, alacsonyabb véralkohol értékeket is meghatározhat, ezek a szabályok tagállamonként eltérnek).

Az elmúlt év második felében kérdőíves felmérés elvégzésére került sor, mely során kiderült, hogy a közlekedők többsége, 59%-a támogatja azt, hogy Angliában és Walesben alacsonyabb véralkohol értékeket vezessenek be. Azaz átlagosan számítva 10 megkérdezettből 6 fő a szigorítás mellett foglalt állást. Közülük 38% volt azon a véleményen, hogy a BAC határértéket 0,5 g/l-re kell csökkenteni, míg 21%-uk (azaz minden ötödik megkérdezett személy, függetlenül attól, hogy igennel, vagy nemmel válaszolt), az ennél is szigorúbb, például Svédországban is alkalmazott 0,2 g/l-re csökkentené a jelenlegi értéket.

Az említett kérőíves felmérés további érdekessége, hogy a gépkocsivezetők közel egynegyede (24%-a) úgy nyilatkozott, hogy az ittas vezetést a közúti közlekedés egyik legnagyobb problémájának (a négy legnagyobb kockázat egyikének) tartja.

A brit kormányzati baleseti statisztikák azt mutatják, hogy 2012 és 2016 között mindössze csekély változások történtek az olyan közúti balesetben meghalt személyek számát illetően, melyet ittas járművezető okozott. Mind 2012-ben, mind pedig 2016-ban 143 ember vesztette életét ilyen balesetben, míg a köztes években az áldozatok száma csekély mértékben változott. A legfrissebb adatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a végrehajtott alkoholszondás ellenőrzések száma jelentősen csökkent, mely valószínűleg összhangban áll a közlekedési rendőrség feltételrendszerének romlásával, alacsonyabb költségvetésével.

Az Egyesült Királyság rendőrsége által végzett felmérés szerint az ittas járművezetés leggyakrabban a vidéki területek útjain fordul elő.

 

Az Egyesült Királyságban 50 évvel ezelőtt bevezetett szabályozás nem tekinthető elsőnek az európai gyakorlatban. Először ugyanis Norvégia vezetett be konkrét véralkohol értékeket az ittas vezetők szankcionálhatósága érdekében, még jóval a II. világháborút megelőzően, 1936-ban (0,5 g/l). Öt évvel később, 1941-ben Norvégiát Svédország követte, amikor a szomszédos skandináv ország kormánya 0,8 g/l BAC határérték bevezetéséről rendelkezett.



 


  • Novemberi baleseti...

    2018. január 01. és november 30. között nőtt a személysérüléses közúti balesetek és a halálos áldozatok száma az elmúlt év hasonló időszakához képest. Íme, a...  >>

  • Mikulás akciók...

    A rendőri baleset-megelőzési munka szerves részévé, tradicionális elemévé vált, hogy december 06-án, azaz Miklós napján figyelemfelhívó közlekedésbiztonsági akciót...  >>

  • TISPOL Alcohol&Drugs...

    Ezen a héten az autósok fokozott ittasság ellenőrzésekre számíthatnak...  >>