Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Kezdő járművezetők
2017-07-07 06:53 | GI
Milyen szabály szabályok vonatkoznak Európában azokra, akik első alkalommal szereznek vezetői engedélyt? Erről szól a cikkünk.

A vezetői jogosultságot első ízben megszerző gépjárművezetők vonatkozásában kontinensünkön széles körben alkalmazzák a kezdő vezetői engedély intézményét. Az általánostól eltérő speciális szabályozások általában korlátozó rendelkezéseket tartalmaznak a kezdő vezetők részére, továbbá nagyobb jogszabályi fenyegetettséget teremtenek meg abban az esetben, amennyiben az érintettek meghatározott közlekedési szabályszegéseket követnek el. 

A kezdő vezetői engedély bevezetésének célja az, hogy a kevés vezetési gyakorlattal rendelkezőket már a kezdetekben rábírja a biztonságos és felelősségteljes közlekedésre, a szabályok megtartására, ezáltal a közlekedési magatartás megfelelő formálásával, a közlekedési kultúra fejlesztésével kíván hozzájárulni a közlekedésbiztonság javításához.

A kezdő vezetői engedéllyel kapcsolatos európai szabályozások számos területen eltérnek. Így például különbségek tapasztalhatók a kezdő vezetői engedély időszakának meghatározásában, valamint a kezdő vezetőkre vonatkozó korlátozások, és egyéb szabályozások terén. 

A kezdő vezetői engedély időtartama Európában általában 1 és 5 év között változik. Az Európai Unió tagállamainak többségében 2 év a meghatározó, ettől eltérően Romániában 1 évig, Dániában 3 évig, Hollandiában pedig 5 évig minősül az első alkalommal megszerzett jogosítvány kezdő vezetői engedélynek.

Egyes tagállamokban az első ízben megszerzett vezetői engedélyek tulajdonosaira nem írnak elő semmilyen korlátozást, vagy kötelezettséget, ugyanakkor részükre szintentartó tanfolyamokat szerveznek (témái: általános ismeretek, előzés, defenzív vezetés, környezetbarát vezetés, éjszakai közlekedés, síkos úttesten történő vezetés). A tanfolyamokról való távolmaradás a kezdő vezetői időszak meghosszabbításával, vagy egyéb szankcióval fenyegethet.

A tagállamok által jelenleg alkalmazott korlátozások leginkább a két legnagyobb biztonsági kockázatú közlekedési magatartással, a sebességtúllépéssel és az ittas járművezetéssel kapcsolatosak. A spanyol és ír szabályozás például általánosságban határozza meg azt a sebesség értéket, melyet semmilyen körülmény esetén nem szabad a kezdő vezetőnek túllépnie (Spanyolországban a kezdő vezető lakott területen kívül legfeljebb 80 km/h sebességgel közlekedhet). Más országokban ugyanakkor – mint például Franciaországban, vagy Luxemburgban - úttípusonként maximalizálják a legnagyobb sebességet. Franciaországban a kezdő vezető autópályán 130 km/h helyett 110 km/h-val, autóúton 110 km/h helyett 100 km/h-val, lakott területen kívül egyéb úton pedig 90 km/h helyett legfeljebb 80 km/h sebességgel közlekedhet.

Közismert, hogy az EU tagállamok jelentős részében a jármű vezetésekor az engedélyezett maximális véralkohol érték napjainkban 0,5 g/l, ugyanakkor egyre több országban a kezdő vezetőkre ennél alacsonyabb értékek vonatkoznak. A jogalkotó zéró toleranciát, azaz a szeszesital fogyasztásának teljes tilalmát rendelte el pl. Németországban és Szlovéniában, míg csökkentett limitek vonatkoznak a kezdő vezetőkre további hét tagállamban (Ausztriában pl. az általános érvényű 0,5 g/l helyett 0,1 g/l van engedélyezve a kezdő vezetők esetében).

Ez a „csökkentett” megoldás egyébként összhangban van az Európai Bizottság témakörben kiadott ajánlásával, mely szerint a kezdő vezetők részére engedélyezett véralkohol érték egy tagállamban se haladja meg a 0,2 g/l-t. Több országban szigorúbb pontrendszer vonatkozik a kezdő vezetőkre (például Dániában, Franciaországban és Szlovéniában), míg Németországban és Cipruson a kísérővel történő vezetés egymástól eltérő változatait vezették be.

Egyes tagállamokban a kezdő és a végleges vezetői engedély formátuma is eltér. A véglegestől eltérő kezdő vezetői engedélyt alkalmaznak például Romániában, a 2 év leteltét követően a vezetői engedélyt Cipruson is cserélni kell, míg Luxemburgban a kezdő vezető egy kiegészítő igazolványt is kap, melyet magánál kell tartania. 

Végezetül eltérések mutatkoznak az egyes tagállamok szabályozási gyakorlatában annak tekintetében is, hogy a kezdő vezetői ciklus végén kell-e külön vizsgát tenni, vagy sem. Az érintett személyi kör részére a ciklus végén vizsgakötelezettséget írnak elő Romániában és Bulgáriában, míg egy napos kötelező tréningen kell részt venni Luxemburgban (itt vizsga letételére nem kerül sor). Információink szerint a vizsgakötelezettség bevezetését, valamint a kezdő vezetői engedélyhez kötődő korlátozások kiterjesztését több országban is vizsgálják.

 

A kezdő vezetői engedély szabályozása Magyarországon

 

Magyarországon a kezdő vezetői engedély intézményét a 48/1997. (VIII.26.) BM rendelet 1998. január 01-i hatállyal vezette be. A jogszabályi háttér azonban több esetben módosult. A magyar szabályozás szerint a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

Korlátozás mindössze két területen valósul meg:

- a kezdő vezetői engedéllyel az „A” az „A” korlátozott kategóriára és az „A1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható,

- a „B”, „C”, „D” kategóriára és a „C1”, „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel - a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével - pótkocsi nem vontatható. 


Vissza