A felelősség-biztosítás igazolása
2017-03-09 21:05 | GI
Hogyan kell a közúti ellenőrzés helyszínen igazolnunk, hogy a járművünk érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik? Erről szól a cikkünk.

A közúti ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy sok gépjárművezető nincs tisztában azzal, hogyan kell a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyszínen igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását. Ezért összefoglaltuk az ezzel kapcsolatos szabályokat, a jogszabályi helyek megjelölésével.

A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokat a 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet tartalmazza.

Ez a jogszabály a Nemzeti Jogszabálytár internetes oldaláról, a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124539.178737 linkről elektronikusan is hozzáférhető. Fenti rendelet azt határozza meg, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennállása milyen igazolóeszközökkel tanúsítható.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) nem tartalmaz olyan szabálysértési tényállást, amely a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennállás igazolásának elmulasztását büntetni rendelné. Ebből következik, hogy ha a járművezető a rendőri intézkedése során nem tudja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezet fennállását igazolni, akkor ez a magatartás nem von maga után szankciót.

Ugyanakkor a közúti közlekedési szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 5. § (1) bekezdés f) pontja előírja, hogy a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, amelyre a külön jogszabályban meghatározattak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezete fennáll.

A KRESZ 5. § (3) bekezdése többek között előírja, hogy amennyiben a közúti közlekedésben résztvevő gépjárműre nincs a külön jogszabályban meghatározattak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet, akkor:

a) az üzemben tartó nem engedheti meg, hogy a vezető a járművel elinduljon és az elindulást köteles megakadályozni;

b) a vezető a járművel nem indulhat el és az elindulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

A KRESZ fenti rendelkezéseinek meg nem tartása alkalmas a Szabs. tv. 224. § (1) bekezdése szerinti szabálysértés megállapítására.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 115. §-a szerint, amennyiben a közúti ellenőrzés során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállása, vagy a mentesség a kötvénynyilvántartásból nem állapítható meg és azt a gépjármű vezetője sem tudja igazolni, az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenőrző hatóság öt napon belül megküldi az üzemben tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. 


  • Látni és látszani 2017 –...

    Az ORFK-OBB őszi balesetmegelőzési kampánya új elemekkel hordoz, és a programhoz csatlakozott szakszervizek és optikusok köre is...  >>

  • Kevesebb baleset, valamivel több...

    Az év eddig eltelt kilenc havában csökkent a személysérüléses, és az ittasan okozott balesetek száma az elmúlt év azonos időszakához képest, míg a halálos áldozatok...  >>

  • Tehergépjármű balesetek jellemzői, I....

    A tehergépkocsi balesetekkel kapcsolatos cikksorozatunk első részében azt mutatjuk be, hogyan alakultak ezek a balesetek 2011-2015 között útkategóriák...  >>