Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok es tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Európai szintű ellenőrzések
2017-03-03 14:53 | GI
A tehergépkocsik és autóbuszok forgalmát ellenőrizték Európa 28 országában, közöttük Magyarországon is.

Véget ért az idei első európai szintű közúti ellenőrzési akció. Amint előzetesen beszámoltunk róla, a TISPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) 2017. évi ellenőrzési terve alapján 2017. február 13. és 19. között került sor a „European Operation Truck&Bus” akció végrehajtására. Az idei első nemzetközi közlekedésbiztonsági akció – nevének megfelelően – kifejezetten a tehergépkocsik és az autóbuszok forgalmának felügyeletére irányult, mely végrehajtásához az első jelzések szerint 27 ország csatlakozott.

Ezen az időszakon belül a magyarországi fokozott közúti ellenőrzések hat napig, február 13-től 18-ig (azaz hétfő reggeltől szombat estig) tartottak. Az ellenőrzések során a rendőrök és az együttműködő közúti ellenőrök együtt vizsgálták a szükséges személyi és menetokmányok meglétét, a járművezető vezetési alkalmasságát, a jármű műszaki állapotát, a szociális előírások megtartását, a rakomány rögzítésének biztonságos voltát stb.

Az ellenőrzések mind a magyar, mind pedig a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő gépjárművekre kiterjedtek. A rendőrség a TISPOL „European Operation Truck&Bus” ellenőrzés során a Nemzeti Közlekedési Hatóság mellett az Országos Polgárőr Szövetséggel is együttműködött.

Az ellenőrzések eredménye az alábbiak szerint foglalható össze:

Tehergépjármű ellenőrzések tapasztalatai

Amennyiben az ellenőrzések adatait az érintett járműkategóriák szerint vizsgáljuk meg, megállapíthatjuk, hogy tehergépjárművet, illetve annak vezetőjét 1 750 esetben vontak ellenőrzés alá a rendőrök és az együttműködő közúti ellenőrök. Az ellenőrzött tehergépkocsik 63%-a magyar tulajdonú volt (1098 db), 37% pedig külföldi (ebből 446 EU és EGT országba, 206 pedig harmadik országba tartozó).

A felderített jogsértések, szabályszegések száma 481, ami azt jelenti, hogy átlagosan számítva minden negyedik tehergépjárműnél valamilyen hiányosság merült fel.

A leggyakoribb szabályszegés a sebességtúllépés volt, mely miatt 149 esetben indult eljárás. A jármű műszaki hiányossága is gyakran, 69 esetben szolgált további eljárás alapjául, míg 3 tehergépkocsi vezető ittasan közlekedett. 32 alkalommal a rakományt rögzítették szabálytalanul, míg túlsúlyt állapítottak meg 5 tehergépjárműnél.

A nemzetközi szinten jogszabály által (AETR) meghatározott vezetési időt 48 járművezető lépte túl, a tachográf használatával kapcsolatban jogsértést 30-an valósítottak meg.

Azonnali korlátozást (továbbhaladási tilalmat) 1 esetben kellett elrendelni, míg a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat (ADR) ugyancsak 1 tehergépkocsi vezetője szegte meg. Az előzőeken túlmenően 1 fő illegális hulladékszállítás miatt  számíthat felelősségre vonásra.

 

Autóbuszok ellenőrzésének tapasztalatai

A hat napos TISPOL akció során 237 autóbusz ellenőrzésére is sor került, melyek többsége, 57%-a magyar, 43%-a pedig külföldi tulajdonú volt. A 102 külföldi autóbuszból 69 az EU ill. EGT valamely tagállamába tartozott, 33 pedig harmadik országbeli volt. Az ellenőrzött autóbuszok 18%-ánál, összesen 42 esetben találtak valamilyen jogsértést az intézkedő rendőrök és közúti ellenőrök, ebből azonnali korlátozást (a jármű továbbhaladásának tilalmát) egyetlen alkalommal sem kellett elrendelni.

Ittas autóbusz vezető nem volt, a jogsértések többsége (23 eset) a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztásával volt kapcsolatos. Sebességtúllépés miatt egyetlen autóbusz vezetővel szemben indult eljárás.  A vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértését 12 esetben, továbbá okmányokkal kapcsolatos szabályszegést 7 esetben tapasztaltak a rendőrök.

 

A következő TISPOL európai ellenőrzésre hazánkban 2017. március 17. és 19. között kerül sor, amikor a „Seatbelt” kampány keretében a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik.