Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Biztonságosabb hazai utak!
2017-02-06 08:34 | GI
2016-ban a közúti halálos áldozatok száma több mint 7%-kal csökkent az előző évhez képest, míg 2010-hez képest csaknem 20%-os a csökkenés.

A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek előzetes adatait a rendőrség gyűjti, összesíti, majd teszi közzé. Ezek az adatok a balesetet követő 24 órás helyzetnek felelnek meg. A Központi Statisztikai Hivatal ellenőrzött és véglegesített baleseti adatai – kizárólag a főbb adatok vonatkozásában – várhatóan február végén vállnak ismertté. Az évtizedes tapasztalatok alapján az adatok csekély mértékben még változhatnak, tekintettel arra, hogy a KSH adatok a baleset utáni 30 napos helyzetet tükrözik, és időközben egyes balesetet szenvedők sérülései súlyosbodhatnak.

Amennyiben kizárólag az óév utolsó havának adatait vesszük alapul, azt láthatjuk, hogy a télies időjárás rányomta a bélyegét a balesetek alakulására. A hideg időszak és a csúszós utak általános jellemzője, hogy általában több baleset történik az utakon, de azok kevésbé súlyosak, mint az év szárazabb és melegebb hónapjaiban. Ez egyébként magától értetődő, hiszen csúszós utakon az átlagos haladási sebesség összességében alacsony, és a megcsúszásra, az útviszonyoknak nem megfelelő sebesség alkalmazására visszavezethető balesetek többségénél az ütközési, vagy elütési sebesség is többnyire alacsony.

A 2016. decemberi adatok tökéletesen türközik ezt a helyzetet, hiszen 3,9%-kal több személysérüléses közúti baleset történt, mint az előző év utolsó havában (1 322 baleset az 1 272 balesettel), de ez a balesetszám növekedés kizárólag a könnyű sérüléssel járó balesetek 9,9% növekedésére vezethető vissza. A halálos balesetek ugyanis azonos időszakban 14,3%-kal, a súlyos kimenetelű balesetek pedig 6,7%-kal csökkentek.

Az előzőeknek megfelelően tavaly decemberben 55 fő vesztette életét a hazai közutakon (a 2015. decemberi 60 fővel szemben), a súlyos sérülést szenvedett közlekedők számában 18 fős csökkenés tapasztalható (416 fő a korábbi 434 fő helyett), míg a könnyen sérültek (általában zúzódást, karcolást, rándulást szenvedtek stb.) száma 1 218 főről 1376 főre nőtt. Tavaly decemberben jelentősen, 22,0%-kal csökkent az ittasan okozott, személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma is.

Most pedig tekintsük át a közúti balesetek 2016. évi alakulását az előzetes adatok tükrében. Megállapítható, hogy 2016. január 01. és december 31. között összesen 16 506 olyan közúti balesetet okoztak Magyarország közútjain, mely során legalább egy fő megsérült. Ez kis mértékű, 1,1%-os növekedést jelent a 2015. évi 16 331 hasonló balesettel szemben.

Tavaly összesen tizenhárom megyében és a fővárosban mérhető a balesetek számának csökkenése, míg hat megyében a balesetek száma eltérő mértékű növekedést mutat. 2016-ban a halálos kimenetelű balesetek számában 5,0%-os (556 baleset a 2015. évi 585 balesettel szemben), a súlyos sérüléses balesetek számában pedig 1,5%-os (4 837 a korábbi 4 913 balesettel szemben) csökkenés mutatható ki. Egyedül a könnyű sérüléses balesetek száma nőtt, 2,6%-kal (11 113 az egy évvel korábbi 10 833 helyett).

Örömteli hír, hogy az elmúlt évben a közúti balesetben meghalt személyek száma – az előzetes adatok alapján – jelentős, 47 fős csökkenést mutat. Ez azt jelenti, hogy a 2015. évi 644 fővel szemben 2016-ban 597 fő vesztette életét közútjainkon, mely 7,3%-os csökkenésnek felel meg. A súlyosan sérült személyek száma 2016-ban 1,8%-kal csökkent (5 575 főről 5 472 főre), a könnyen sérültek száma pedig 2,7%-kal nőtt (15 324 fő helyett 15 735 fő).

Az ittasan okozott balesetek száma – a korábbi évek jelentős csökkenései után – lényegesen nem változott, bár a kedvező trend továbbra is megmaradt.  Az előzetes adatok alapján a 2015. évi 1 577 fővel szemben 2016-ban 0,2%-kal (3 fővel) kevesebb, összesen 1 574 személy okozott személysérüléses közúti balesetet szeszesitaltól befolyásolt állapotban. Ezáltal a személyi sérüléssel járó, ittasan okozott közúti balesetek terén az ezredforduló óta 2016. volt a legsikeresebb esztendő!

Az ittasan okozott baleseteknek az összes személysérüléses baleseten belüli aránya a 2015. évi 9,7%-ról 2016-ban 9,5%-ra csökkent. Az ittasan okozott balesetek aránya megyénként jelentős különbségeket mutat. Az országos átlag feletti arány tapasztalható Bács-Kiskun megyében (18,0%), míg a fővárosban átlagosan számítva 100-ból mindössze 5 személysérüléses balesetet okoz ittas járművezető (Budapesten az ittas balesetek aránya tavaly 4,8% volt, hozzávetőlegesen fele az országos átlagnak).

A közúti balesetek főbb okai vonatkozásában az elmúlt évekhez képest 2016-ban sem történt érdemi változás. Első helyen emelhető ki a gyorshajtás (4 929 eset, az összes baleset mintegy 30%-a), másodikként az elsőbbségi jog meg nem adása (4 193 eset, 25%), harmadikként pedig a kanyarodás szabályainak meg nem tartása (2 801 eset, 17%).

Az elmúlt évben a személysérüléses közúti balesetek 65%-át, azaz 10 808 balesetet személygépkocsi vezetők okozták, bár szükséges megjegyezni, hogy hazánkban a közúthasználókon belül a személygépkocsi vezetők részaránya a legmagasabb. A tehergépjármű vezetők által okozott balesetek száma 1 251, ami az összes baleset mintegy 8%-ának felel meg, míg az autóbusz vezetők 177 balesetet okoztak (1%-os részesedés az okozókon belül). A motorkerékpárosoknak (636 baleset) és a segédmotoros kerékpárosoknak (668 baleset) egyaránt 4-4 % körüli a részarányuk a balesetek okozóin belül.

A kerékpárosok aránya a balesetet okozók körében tavaly 11,0% volt (1 803 baleset), ami megfelel az előző évi aránynak, míg a gyalogosok tavaly az összes személysérüléses közúti baleset 5%-át okozták (910 balesetet).

Amennyiben a 2016. év előzetes közúti baleseti adatokat a 2010. év megfelelő adataival hasonlítjuk össze (mely az európai uniós és a magyarországi közlekedésbiztonsági programok báziséve), akkor megállapítható, hogy az eltelt időszakban a személysérüléses közúti balesetek száma 4,3%-kal nőtt (a 2010 évi 15 827-ről 16 506-ra). A közúti közlekedési balesetben meghalt, illetve megsérült személyek száma ugyanebben az időszakban 4,8%-os növekedést mutat (2010-ben 20 810 fő, míg 2016-ban 21 804 fő vesztette életét, vagy sérült meg közúti balesetben).

Az előzőektől eltérően ugyanakkor a legfontosabb közlekedésbiztonsági mutató, a közúti balesetben meghalt személyek számában már kedvező a változás. 2016-ban ugyanis csaknem egyötödével kevesebben vesztették életüket közútjainkon, mint az évtizedforduló évében, és a halálos áldozatok számának tavaly mért 19,3%-os csökkenése nemzetközi viszonylatban is jó eredménynek számít.

A 2016. évi előzetes baleseti helyzetelemzés letöltése ppt formátumban 


Vissza
  • Csatlakozzon Ön...

    Csatlakozzon az EDWARD Nap európai kezdeményezéshez és tegyen fogadalmat annak érdekében, hogy egyetlen ember se veszítse életét a közutakon 2019. szeptember 26-án!...  

  • Egy nap halálos áldozatok...

    2019-ben is lesz EDWARD Nap. A TISPOL magyar nyelvű videoüzenetben fordult a hazai...  

  • Gyalogos balesetek...

    2010 óta a gyalogosokat érintő közúti balesetek és halálozások száma csökkent. Tavaly 165 gyalogos vesztette életét az...