Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok es tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Európai ellenőrzések februártól
2017-01-20 08:17 | GI
2017-ben összesen kilenc európai szintű közúti ellenőrzés várható, mindegyikük egy-egy hét időtartamban. Az ellenőrzések Magyarország közútjait is érintik.

Tavaly volt két évtizede, hogy a TISPOL (European Traffic Police Network) megkezdte működését, mely az Európai Bizottság kezdeményezésére 1996-ban jött létre. A TISPOL célja, hogy tevékenységével járuljon hozzá kontinensünkön a közúti balesetben meghalt, vagy súlyosan sérült személyek számának csökkentéséhez, az európai közlekedésbiztonsági program célkitűzésének teljesítéséhez.

A TISPOL tevékenysége sokrétű, hiszen a különböző nemzetközi rendezvények szervezése, az európai közlekedésbiztonsági kampányok végzése és az Európai Bizottsággal való aktív kapcsolattartás mellett elsődlegesen nagyszerű terepet nyújt az európai rendőrségek közlekedésrendészeti és közlekedésbiztonsági együttműködésének, a szakmai kapcsolatok felvételének és ápolásának, a tapasztalatok cseréjének, és a már bevált gyakorlatok („best practice”) megismerésének, valamint átadásának.

A TISPOL legismertebb, legreprezentatívabb tevékenysége mégsem az előbb felsoroltakból kerül ki, hiszen a közlekedők legszélesebb tömegét az európai szintű közúti ellenőrzések érintik. Ezeket az ellenőrzéseket a TISPOL éves ellenőrzési terv keretében, a tagállamok képviselőinek egyetértésével szervezi meg. Az ellenőrtések Európa területének jelentős részére, jelenleg 29 ország területére terjednek ki. A magyar rendőrség is aktív résztvevője az európai ellenőrzéseknek, hiszen 13 éve lett tagja a TISPOL szervezetének.

A TISPOL éves ellenőrzési terve alapján 2017-ben összesen kilenc nemzetközi közúti ellenőrzésre kerül sor, az előző évek hagyományainak megfelelően. Ezek az ellenőrzések alapvetően azon járművezetői magatartások ellen irányulnak, melyek a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot rejtik Európa útjain. A kampányok szervesen illeszkednek a hatályos közösségi, azaz európai uniós programokhoz, ezáltal megfelelnek a közösségi közlekedéspolitikai elvárásoknak.

Idén az európai rendőrök a TISPOL kampányok keretében két-két alkalommal ellenőrzik a sebességhatárok megtartását, a biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszerek használatát, továbbá fellépnek az ittasan, ill. drog hatása alatt vezetőkkel szemben. A tehergépjárművekre vonatkozó szabályok megtartásának, valamint az autóbuszok forgalmának ellenőrzésére idén három alkalommal kerül sor.

A TISPOL egy-egy konkrét hetet jelöl meg az ellenőrzések európai szintű végrehajtására, mely hétfő reggel kezdődik és vasárnap éjjel ér véget. A kijelölt héten belül az egyes tagállamok eldönthetik, hogy a lehetőségeiknek és a helyi sajátosságoknak megfelelően milyen időtartamban (két-három nap stb.) szervezik meg saját nemzeti ellenőrzéseiket.

Ennek megfelelően hazánkban a TISPOL nemzetközi ellenőrzések az alábbi időpontokban kerülnek végrehajtásra:

Február 13-18: „Truck and Bus” tehergépjármű és autóbusz ellenőrzés

Március 17-19:  „Seatbelt” biztonsági öv ellenőrzés

Április 19. és 21-22: „Speed” sebességellenőrzés

Június 9-11: „Alcohol & Drugs” ellenőrzés az ittasan, ill. bódult állapotban vezetők kiszűrésére

Július 24-29: „Truck and Bus” tehergépjármű és autóbusz ellenőrzés

Augusztus 23-25: „Speed” sebességellenőrzés

Szeptember 11-13: „Seatbelt” biztonsági öv ellenőrzés

Október 9-14: „Truck and Bus” tehergépjármű és autóbusz ellenőrzés

December 15-17:  „Alcohol & Drugs” ellenőrzés az ittasan, ill. bódult állapotban vezetők kiszűrésére.

 

A TISPOL célja, hogy európai szintű közúti ellenőrzésekkel is hozzájáruljon az Európai Bizottság által meghatározott közösségi célkitűzés eléréséhez, mely szerint 2010. és 2020 között felére csökkenjen a közúti balesetben meghalt személyek száma. 

 

Háttér

Az első TISPOL ellenőrzést („Mermaid”, azaz „Sellő” néven) 1999-ben hajtották végre, mely kizárólag a nehéz-tehergépjárművek forgalmát érintette. Az akkori tagviszonyoknak megfelelően az első akcióban még csak Nagy-Britannia és az „öreg kontinens” 6 környező országa vett részt.

2000-ben a „Mermaid” akció már európai szintű volt, majd a következő években az ellenőrzés területei folyamatosan kibővültek (2002-ben alkohol, drog és autóbusz ellenőrzés, majd 2003-tól sebesség, valamint biztonsági öv kampányok vették kezdetüket).

A magyar rendőrség ezeket az ellenőrzéseket a korábbi években jellemzően a Nemzeti Közlekedési Hatósággal közösen hajtotta végre, tekintettel a hagyományosan jó kapcsolatokra, a szakmai partnerségre, továbbá arra, hogy a két hatóság részben eltérő jogosultságokkal rendelkezik a közúti ellenőrzések végrehajtása terén (a technikai jellegű ellenőrzések végrehajtása jellemzően az NKH, a közlekedésrendészeti ellenőrzések végzése pedig a rendőrség hatáskörébe tartozik).