Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Tovább csökkent az áldozatok száma
2016-06-17 08:20 | GI
Május hónapban ismét csökkent a közúti balesetben meghalt személyek száma. A halálos áldozatszám terén mérhető, két hónapja tartó jelentős csökkenés hátterében minden bizonnyal a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat fix ellenőrző pontjainak átadása áll.

Az Országos Rendőr-főkapitányság összesítette a megyei rendőri szervektől beérkezett előzetes baleseti statisztikai adatokat, melyek a baleset bekövetkezését követő 24 órás helyzetnek felelnek meg. A legfontosabb adat, hogy az elmúlt hónapban ismét csökkent a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. Idén májusban kevesebben vesztették életüket közútjainkon, mint az előző évek ötödik hónapjaiban bármikor, ide értve a magyar közúti közlekedésbiztonság eddigi legsikeresebb évének tartott 2013. május havát is.

Számokkal illusztrálva: 2016. május 01. és 31. között összesen 41 fő, 2015. májusában 56 fő, 2013. ötödik havában pedig 54 fő halt meg közúti balesetben Magyarországon. Ennek megfelelően idén májusban a halálos áldozatszám 2015-höz képest 26,8%-kal, 2013-hoz képest 24,1%-kal csökkent. Amennyiben a 2016. év eddig eltelt öt havában, azaz január 01. és május 31. közötti időszakban bekövetkezett közúti baleseteket vizsgáljuk meg, akkor az előzetes adatok ismeretében az alábbiakat tapasztalhatjuk.

Idén május végéig összesen 5 886 személysérüléses közúti balesetet regisztráltak hazánk közútjain, mely csekély mértékű, 1,8%-os növekedést jelent a 2015. év azonos időszakában mért 5 783 balesethez képest. Amennyiben ezeket a baleseteket súlyossági fokuk szerint elkülönítjük, akkor az látható, hogy a halálos kimenetelű balesetek száma 12,7%-os, a súlyos sérüléses balesetek száma pedig 2,3%-os csökkenést mutat, és mindössze a könnyű sérüléses balesetek száma nőtt (utóbbi 4,4%-kal).

Örömteli hír, hogy 2016 első öt havában a tavaly azonos időszakban mért 237 halálos áldozattal szemben 15,2%-kal kevesebben, összesen 201 fő szenvedett el olyan sérüléseket, melyek az élettel össze nem egyeztethetőek. Ez azt jelenti, hogy idén május végéig 36 fővel kevesebb áldozatot követelt a közúti közlekedés, mint tavaly azonos időszakban (érdemes azt is megjegyezni, hogy az előző hónap végén még 27 élet megmentéséről beszélhettünk).

A súlyosan sérült személyek számában 1,8%-os csökkenés (1 916 főről 1 882 főre), míg a könnyen sérültek számában 4,3%-os növekedés (5 384 főről 5 618 főre) történt. Ittas állapotban 575 olyan balesetet okoztak idén május 31-ig, mely során legalább egy fő szenvedett személyi sérülést, s ez 6,9%-os növekedést jelez 2015 azonos időszakához képest. Az ittasan okozott baleseteknek az összes személysérüléses közúti baleseten belüli aránya 10% alatti (9,8%).

A balesetek valamivel kevesebb, mint egyharmadát, 31%-át a járművezetők gyorshajtása okozta, ide értve az abszolút és a relatív gyorshajtásokat egyaránt. A második fő baleseti ok az elsőbbségi jog megsértése (25%-os részesedéssel), míg a harmadik fő ok a kanyarodásra vonatkozó KRESZ szabályok megszegése (aránya május végéig 17% volt).

A 2016. első öt havában regisztrált személysérüléses közúti balesetek csaknem kétharmadát, 65%-át személygépkocsi vezetője okozta. A tehergépkocsi-vezetők a balesetek 8%-ának, az autóbusz-vezetők pedig az összes baleset 1%-ának az okozásáért voltak felelősek. A kerékpárosoknak a balesetet okozók körében betöltött aránya a tavasz beköszöntét követően folyamatos növekedést mutat, hiszen a március végi 7%-hoz és az április végi 9%-os arányhoz képest május végére 11%-ra nőtt (az eltelt öt hónap során összesen 618 személysérüléses balesetet okoztak a kerékpárosok). A motorkerékpárosok az összes baleset 3%-át, a segédmotoros kerékpárosok pedig a 4%-át okozták, míg a gyalogosok szabályszegéseire visszavezethető balesetek aránya 6% volt.

Az ORFK Főügyeletének napi jelentései alapján 2016. január 01 és május 31 között a személygépkocsi vezetőjeként életüket vesztettek száma a tavalyi 72 főről 54 főre csökkent. A meghalt tehergépkocsi vezetők (2 fő) és kerékpárosok (20 fő) számában változás jelenleg nem mutatható ki. Kevesebb motorkerékpáros (9 fő a tavalyi 13 fővel szemben) és segédmotoros kerékpáros (3 fő a tavalyi 6 fővel szemben) halt meg idén közútjainkon, és az év elején, a téli hónapokban tapasztalt kedvezőtlen adatok (a sok halálos gázolás) ellenére kevesebb gyalogos szenvedett el halálos sérüléseket (44 fő, míg tavaly május végéig 47 fő). Idén eddig egyetlen gyermek (14. életévét be nem töltött személy) vesztette életét közúti balesetben, mely megegyezik a tavalyi adatokkal.

 

Rövid összegzés:

2016. eddig eltelt öt havában a személysérüléses közúti balesetek számának csekély mértékű növekedése ellenére mintegy 15%-kal kevesebben vesztették életüket közútjainkon. Ez a kedvező változás különösen az elmúlt két hónap eredményeinek tudható be. Míg áprilisban a halálos áldozatok alacsony száma valósággal rekordot döntött - hiszen az eltelt évtizedek során egyetlen hónap alatt soha nem vesztették életüket ilyen kevesen közúti balesetben Magyarországon -, májusban tovább folytatódott a kedvező folyamat. 2016. május 01. és 31. között kevesebben haltak meg közúti balesetben, mint a magyar közlekedésbiztonság eddigi legkedvezőbb évének tartott 2013. ötödik havában.

A baleseti statisztika utóbbi két hónapban bekövetkezett kedvező változására minden bizonnyal kiemelt hatást gyakorolt a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat fix ellenőrző pontjainak az átadása. Ezek az új eszközök 2016. április 05-én reggel 08.00 órakor kezdték meg üzemszerű működésüket. Az elmúlt időszakban a VÉDA rendszer kibővítésén túl nem történt semmilyen más jelentős intézkedés, vagy beavatkozás, amely ilyen rövid idő alatt ekkora hatás kifejtésére képes (a közúti közlekedésbiztonságot érintő szabályozási háttér alapvető módosításokon nem esett át, a szabályszegésekkel kapcsolatos szankciórendszer nem szigorodott, és a közúti infrastruktúra terén sem valósultak meg jelentős fejlesztések).

A VÉDA preventív hatását jól szemlélteti, hogy a halálos áldozatok száma már március közepétől látványosan csökkenni kezdett, azt követően, hogy az ORFK az éles működés megkezdését - az üzembe helyezés előtt két héttel - nyilvános sajtóeseményen jelentette be. Érdemes továbbá megjegyezni, hogy a VÉDA áprilisi átadása óta a gyorshajtások aránya is csökkent. Amíg február végén a személysérüléses balesetek okai között a gyorshajtások 36%-os arányt képviseltek, addig május végére ez az arány 31%-ra esett vissza.

A 2016. évből eddig öt hónap telt el. Ennek a rövid időszaknak az előzetes baleseti adatai alapján korai lenne nyilatkozni arról, miként alakul idén a közúti közlekedés biztonsága. De az tény, hogy az eltelt két hónap során a halálos közúti áldozatok számában jelentős csökkenés történt és a közlekedésbiztonsági, s azon belül a közlekedésrendészeti munkában mi sem lehet fontosabb, mint az emberi életek megmentése!

  


Vissza
  • Európai szintű tehergépkocsi és...

    A legnagyobb közúti gépjárművek forgalmát ellenőrzik kontinensünk országaiban egy héten át, közöttük Magyarországon...  

  • Ötödével csökkent a halálos áldozatok...

    A személysérüléses közúti balesetek, a halálos áldozatok, valamint a sérültek számának csökkenése jellemzi 2019. első hat hónapjának baleseti...  

  • Új uniós...

    A közúti közlekedésbiztonsági adatszolgáltatás rendszere jelentős átalakítás előtt áll. Jövőre hét új teljesítménymutató bevezetése...