Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok es tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Csendes közúti gyilkosok
2016-02-23 11:05 | GI
A helytelen emberi magatartásra visszavezethető szabályszegések a legtöbb országban önállóan, azaz külön nevesítve a baleseti statisztikákban sem jelennek meg.

A közúti közlekedési baleseteknek, a személyi sérülések, illetve halálos tragédiák bekövetkezésének számos oka lehet. A sebességtúllépés, az elsőbbségadásra vonatkozó szabályok megszegése, a szabálytalan előzés, a forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása, a figyelmetlen kanyarodás, vagy éppen a gyalogos-átkelőhely megközelítésére vonatkozó szabályok megsértése mind-mind súlyos, illetve halálos kimenetelű közúti baleset létrejöttének hátterében állhatnak.

A legveszélyesebb közúti szabályszegéseket a „közutak legfőbb gyilkosai” néven ismerjük. A gyorshajtást, az ittas járművezetést, valamint a biztonsági öv használatának elmulasztását a közösségi terminológia 2003. óta ezen a gyűjtőnéven illeti. Ez természetesen nem meglepő, hiszen az Európai Unióban a legtöbb közúti halálozás erre a három jogsértésre vezethető vissza, s az egyes nemzeti programok is alapvetően ezeknek a szabályszegéseknek a visszaszorítására helyezik a fő hangsúlyt

A „legfőbb gyilkosok” mellett léteznek úgynevezett „csendes közúti gyilkosok” is („silent killers”). Ez a kifejezés viszonylag új a közlekedésbiztonság területén. A csendes gyilkosok a legfőbb közúti gyilkosokkal ellentétben jelentősen kevesebb nyilvánosságot kapnak, és egy-egy kivételtől eltekintve a főbb közlekedésbiztonsági programokban sem kerülnek említésre (kivétel például a kézben tartott mobiltelefon használata a jármű vezetése közben). Az ide tartozó, alapvetően helytelen emberi magatartásra visszavezethető szabályszegések a legtöbb országban önállóan, azaz külön nevesítve a baleseti statisztikákban sem jelennek meg, és általában a gépjárművezető képzés sem kezelik ezeket megfelelő súllyal. Alapvetően az előzőekben felsoroltak következménye az, hogy az érintett jogsértések jelentősége, veszélyessége kevésbé ismert (vagy felismert) a közlekedők részéről.

A csendes közúti gyilkosok közé sorolhatjuk egyrészt a fáradtságot, mint talán a világszerte leginkább alábecsült közlekedésbiztonsági kockázati tényezőt, másrészt pedig azokat az aktív magatartásokat, cselekvéseket, melyek akár hosszabb időre is elvonják a figyelmet a járművezetéstől, a biztonságos közlekedéstől. Az elmúlt időszakban honlapunkon a fáradtság témakörével, veszélyeivel, közlekedésbiztonsági kockázataival több alkalommal is foglalkoztunk, így most alapvetően a figyelmet elvonó csendes gyilkosokról ejtünk szót.

Milyen aktív magatartások tartoznak a csendes gyilkosok körébe? Nos, nem szükséges nagyon elvonatkoztatnunk, mert egészen mindennapi, általános cselekvésekről van szó. Autóba ülve rendszeresen előfordul, hogy valaki a rádióban műsort keres, csatornát vált, beállítja a kívánt hangszínt és hangerősséget, cd-n, vagy sd kártyán egy konkrét zeneszámot keres, a gépkocsi valamely kezelőszervével foglalatoskodik, be kívánja állítani a GPS készüléket, de a leggyakoribb, hogy megszólal a telefon, vagy a vezető kezdeményez hívást. Az előzőekhez hasonlítható, amikor vezetés közben a járművezető a szemüvegét keresi, letörli a port a napszemüvegéről, étkezik, valamilyen frissítőt fogyaszt, az elgurult ásványvizes palackot kutatja kezével az ülés alatt, jókedvűen, időnként oldalra, illetve hátratekintve beszélget hasonló korú utasaival, hátrafordul a hátul ülő kisgyermek felé, vagy éppen az autóban szállított házi kedvencével foglalkozik.

Végezetül jelentős figyelemelvonó tényező lehet a vezetés közbeni tartós elgondolkodás (vajon mindent megtettem-e a munkahelyemen stb.), az út környezetében elhelyezett, feltűnő tartalmú, vagy megjelenítésű óriásplakát, továbbá a járművön kívül eső cselekmény, esetleg egy adott személy tartósabb megfigyelése, figyelemmel kísérése. Az említett műveletek bármelyike akár hosszú másodpercekre is elvonhatja a figyelmet az úttestről, a vezetéstől, miközben a gépjármű változatlan sebességgel, de kontroll nélkül halad tovább. Ennek következtében sajnos bármikor, az emberi szándéktól teljesen függetlenül is bekövetkezhet közúti baleset, és sokszor a véletlenen múlik, hogy könnyű, súlyos sérüléses, vagy éppen halálos kimenetellel.

A csendes közúti gyilkosok problematikája modern világunkban olyan szintre emelkedett, hogy ebben a témakörben 2015. december 07-én Bonnban a DVR (Deutscher Verkehrssicherhetitsrat, azaz Némek Közlekedésbiztonsági Tanács) egy napos szakmai konferenciát szervezett „Ablenkung im Straßenverkehr – Probleme und Lösungen“ ” címmel (magyarul: „Figyelemelterelés a közlekedésben – problémák és megoldások”). A konferencián nyolc előadás megtartására került sor neves közlekedésbiztonsági szakértők tolmácsolásában, akik a figyelemelterelés különböző aspektusait, kiváltó okait, kockázatait, lehetséges hatásait, valamint megelőzésük lehetőségeit vizsgálták meg.

A konferenciát megelőzően a DVR egy érdekes kérdőíves felmérést végzett a közlekedők körében - a felmérés értékelése letölthető ppt formátumban. A kérdőívet kitöltőknek alapvetően két fő kérdésre kellett válaszolniuk. Az első kérdés az volt, hogy: „A közúti közlekedésen belül, gépjármű vezetése közben melyik figyelemelvonó tényezőt tartja a legveszélyesebbnek?” A felmérés résztvevőinek az előre megadott 16 válaszlehetőség közül kellett az általuk legveszélyesebbnek tartott öt cselekvést kiválasztani.

A válaszok összesített értékelése alapján a megkérdezettek leginkább az sms írását és olvasását (96%), valamint az internetes felületek és közösségi oldalak használatát (80%) tartották veszélyesnek. Háromból ketten értékelték kockázatosnak a vezetés közbeni telefonálást, míg a jármű valamely kezelőszervének beállítása (42%), valamint a navigációs készülékek menet közbeni használata (38%) az előzőeknél kevesebb jelölést kapott. A gépkocsiban ülő gyerekekkel való foglalkozást törődést, beszélgetést a megkérdezettek 38%-a, az utasokkal történő beszélgetést 27%-a, a járműben utazó házi kedvencre (kis állatra, pl. kutyára, macskára) való odafigyelést 22%-a tartotta veszélyesnek a vezetésre nézve.

Minden ötödik megkérdezett válaszolta azt, hogy az „elvont gondolkodás” (nem a vezetésre, hanem más eseményre, folyamatra, pl. a munkahelyi, illetve a családi gondokra való tartós gondolás), vagy a kozmetikázás, testápolás (pl. sminkelés, rúzs, vagy szemspirál használata) veszélyesen elvonhatja a figyelmet a járművezetéstől. A vezetés közbeni dohányzás, étkezés és ivás 16%-os, más személyek, illetve járművön kívüli események, történések megfigyelése 11%-os, a rádió, vagy zene hallgatása 4%-os, az út mentén kihelyezett reklámok, hirdetőtáblák, plakátok szerepe pedig 2%-os voksot kapott. Végezetül a megkérdezettek úgy ítélték meg, hogy az épületek és a táj jellege, látványa egyáltalán nem befolyásolja őket a biztonságos járművezetésben.

A kérdőív második kérdése a csendes közúti gyilkosokkal szembeni fellépés leghatékonyabb módjaira kérdezett rá az alábbiak szerint:  „Ön szerint hogyan lehet a figyelemelvonással kapcsolatos baleseti okokkal szemben a leghatékonyabb módon fellépni?” A felelet-kiválasztásos kérdésnél öt előre megadott válasz állt rendelkezésre, s ezek közül lehetett egy, vagy legfeljebb két lehetőséget megjelölni.

A válaszok alapján a közlekedésbiztonsági kommunikáció, a közlekedési felvilágosítás és tájékoztatás a legfőbb és leghatékonyabb módszer annak érdekében, hogy a járművezetők tartózkodjanak a figyelmüket elvonó, illetve hátrányosan befolyásoló „vezetésidegen” cselekedetektől. A válaszolók 27%-a jelölte meg ezt a választ.

Ennél valamivel kevesebben, átlagosan csaknem minden ötödik válaszadó emelte ki a rendőri intézkedések, közúti ellenőrzések visszatartó erejét, valamint a járműbe épített technikai eszközök és felszerelések szerepét (24-24%). A járművezetők figyelmét elvonó magatartásokkal kapcsolatos új szabályok meghozatalát, a szigorúbb szankciók alkalmazását (azaz a közlekedéspolitika és a törvényhozás eszközeit) a megkérdezettek 23%-a tartotta hatékony és szükséges módszernek.

Végezetül érdekes és egyben meglepő, hogy a kérdőíves felmérésben résztvevők a tanintézeti, a munkahelyi, valamint a járművezető képzés lehetőségeit, a jelenlegi képzési rendszereknek a figyelemelvonó magatartásokkal szembeni fellépéssel való kiegészítését igen alacsony hatásfokú intézkedésnek tartanák. Erről árulkodik, hogy erre a módszerre a válaszadók mindössze 8%-a szavazott.

A technikai megoldások széles körűek lehetnek. Lehetőség van ugyanis egyes, a járművezető figyelmének elterelésére, tartósabb lekötésére alkalmas technikai eszközök menet közbeni használatának letiltására (GPS, mobiltelefon kihangosító stb.), a jelenlegi ITS megoldások továbbfejlesztésére, a járművezető tekintetének folyamatos nyomon követésére, a műszerfalon megjelenő figyelmeztető, illetve visszajelző rendszerek alkalmazására. De felmerült annak a gondolata is, hogy a napjainkban az értékesített mobiltelefonok túlnyomó többségét kitevő okostelefonokban a repülési üzemmódhoz (flight mode) hasonló vezetési üzemmód (drive mode) alkalmazás váljon elérhetővé.

A figyelmet elvonó, illetve korlátozó magatartás tanúsítása soha nem lehet kizárólagosan a járművezető problémája, hiszen annak hatása valamennyi úthasználóra, közlekedőre kihathat! Lakott területen belüli 50 km/h haladási sebesség esetén a gépkocsi minden egyes másodpercben 14 méter tesz meg, függetlenül attól, hogy a járművezető az úttestre koncentrál, vagy a figyelmét más, a vezetéstől idegen cselekvés vonja el.

Autópályán 130 km/h sebességnél a veszély jelentősen nagyobb, hiszen a jármű által megtett út másodpercenként 145 méterre növekszik. Mindössze három másodperces figyelemelvonás (pl. rádió beállítás), és a gépkocsi ezalatt csaknem 500 métert tesz meg felügyelet nélkül! 

Végezetül érdemes kitérni arra, hogy Németországban néhány éve rendszeresek azok a közlekedésbiztonsági kampányok, melyek a figyelmet elvonó magatartások megszüntetésére hívják fel a közlekedők figyelmét. A kampány egyes elemeit, a közlekedésbiztonsági posztereket a német utakon autózó magyar gépjárművezetők is ismerhetik.

Az „Einer ist abgelenkt, vier sterben” („valaki figyelmetlen volt, négyen haltak meg”) plakát hátterében valós baleset áll: négy fiatal lány vesztette életét egy gépjárműben, mert a járművezető sajnálatos módon nem koncentrált kellően a vezetésre.